Tonergarden

et naturlig fellesskap

Påmeldings- og betalingsbetingelser for Skolen for Biologisk Medisin

KURS:
Betales i nettbutikken, med VIPPS eller faktura. Bindende påmelding, Ingen refusjon. 
Plassen kan videreselges og ny kursdeltager sender/medbringer skriftlig bekreftelse fra opprinnelig kjøper.

NETTSTUDIER:
Betales i nettbutikken eller med faktura.
Ved avbestilling innen 14 dager blir innbetalte beløp tilbakebetalt med unntak av et gebyr på kr 2.000.
Ved behov for lengre studietid kan man kjøpe 10 mnd for kr 3.000.

TERAPEUTUTDANNINGER:
Ved avbestilling innen 14 dager blir innbetalte beløp tilbakebetalt med unntak av et gebyr på kr 2.000.
Man er tilknyttet skolen i 3 kalenderår fra påmelding.
Ved behov for lengre studietid kan man kjøpe 12 mnd for kr 10.000. 
Inkluderer de kurs man ikke har deltatt på og avsluttende eksamen.