Tonergarden

et naturlig fellesskap


Velkommen til 


FUB - Faglig forum for utøvere av biologisk medisin


Etablert i 2010 for terapeuter innen biologisk medisin.


Vi holder fagseminarer og kurs og tilbyr medlemsskap for aktive terapeuter, støttespillere og interesserte.


Mer info følger snart. Ny webside under utarbeidelse.


Se undersidene for mer info (før pilen over Faglig forum i menyen).