Tonergarden

et naturlig fellesskap


Fytoterapeut utdanningen


Bli Fytoterapeut SBM gennom vårt studium som gjøres i ditt eget tempo. En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier.

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen. Supervisert av spesialutdannede fagonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede terapeuter skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med urtemedisin som redskap.


Studieplan

Grunnmedisin   nettbasert

VEKS fag   nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning   nettbasert

Klinikkdrift   nettbasert

Herbarium   kurs


Analyser, tester, undersøkelser   kurs
(kun for terapeutstuderende)

Førstehjelp   kurs

Pasientsamtale/bevisstgjøring   kurs

Klinisk urtemedisin   kurs
(kun for terapeutstuderende)

Journalføring/strategi   kurs
(kun for terapeutstuderende)

Høstseminaret (årlig oppsamlingsseminar)  kurs

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis 
(kun for terapeutstuderende)

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Fytoterapeut SBM


Aktive fag kan påbegynnes med det samme. Les mer om innholdet ved å trykke på lenkene. Flere aktiviseres etterhvert når klare i vår nye studieportal.

Studierådgivning underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Kurs tas i Nord-Odal, Norge. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. Pensumliste sendes ved oppstart og på forespørsel. 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. Du vil da få en totalsum som kan sendes som faktura, enten totalbeløp eller oppdelt i tre deler inkl kredittrente.

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere!

Utdanningen koster kr 90.000 ved start eller 3 årlige rater a kr 36.000.
Bøker kommer i tillegg.

Du melder deg på denne utdanningen ved å betale HER

eller be om faktura på skole@tonergarden.no hvis feks arbeidsgiver eller NAV betaler dette studiet.


Påmeldings- og betalingsbetingelser HER


Studiepersonell HER


Tips til transport, overnatting og aktiviteter HER