Tonergarden

et naturlig fellesskapSkolens studiepersonellAnne Victoria Heiberg
Biopat/fytoterapeut
Rektor
Fag: Alle
Mer om henne under klinikk her på sidenKen Lunn
Fytoterapeut
Fag: Fytoterapi I og II, utdanning til fytoterapeut
Mer om ham på på www.asclepius.dk
Anne van der Merverde
Ernæringsterapeut
Fag: Ernæring I og II
Mer på www.avdm.dk
Liv Sørensen Rom
Psykiatrisk sykepleier, biopat
Fag: Psykologi, kommunikasjon, praksis
Carl-Erik Farnes
Biopat
Fag: Biologisk medisin, immun- og symbioseterapi
Mer om ham på www.biopati.no
Mari Jerstad
Fytoterapeut
Fag: Klinisk urtemedisin, analysemetoder, praksis, veiledning
Mer om henne på www.marikaape.no
Marie Hofsløkken
Fag: Veks-fag
Mer om henne på www.doctrina.no
Alle lærerhenvendelser skal sendes til skolen på skole@tonergarden.noMed vennlig hilsen
Skolen for Biologisk Medisin (SBM)