Tonergarden

et naturlig fellesskap


Studium i ernæring I12 måneders nettstudium deltid
del 1 grunnstudium


Ernæring med en helhetlig tilnærming.
Oppgaver og eksamen utføres på internett etter gjeldende regler.
Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier.
Kan tas av alle som leser dansk og norsk, over hele verden.

 Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig.
Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider.
Studiebevis/diplomPasser som/for:
* Grunnutdanning til naturterapeut i ernæring/ernæringsterapeut
* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse
* Kokker og kantinepersonell
* Farmasøyter og apotekpersonell
* Forskere innen biologisk medisin
* Fagjournalister innen helse
* Lærere i helsefag
* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd
* Helsekostpersonell
* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen
* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i ernæring og kosttilskudd.Om studiet

Introduktion til optimal næring
Fra jord til bord, økologi, kost traditioner, hvorfor spiser vi som vi gør, holisme, sundheds-sygdoms anskuelse, forebyggelse og helbredelse, funktionel medicin.
Grundlæggende ernæring
Modeller for fornuftig sammensætning af hverdagskosten.
Tallerkenfordelingsmodellen, den sunde varierede kost anbefaling, kostpyramider  og andre modeller: Raw Food, Paleo Diet, LowCarb-HiFat; Yin-yang/makrobiotik, Syrebase-balance: fordele og ulemper.

Mikronæringsstoffer
Vitaminer, mineraler, sporstoffer, antioxidanter, frie radikaler og oxidativ stress.
Kosttilskud og brug af disse.

Makronæringsstoffer
Fedt, protein, kulhydrat, aminosyrer
Essentielle fedtsyrer (EFA), prostaglandinsyntese.
Fordøjelsen
Den sunde tarm, enzymer, den syge tarm, kroniske/akutte funktionsforstyrrelser
Tarmfloraens betydning, tarmdysbioser, parasitter og svampeproblematikker,  diagnostiske tests og fortolkning af disse.
Blodsukkerregulation
Blodsukkerproblemer, insulinresistens, diabetes I og II. Overvægt/fedme. Inflammation.


Pensum 
Studiet er tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer i dagens Skandinavia.

Studiet er bygget opp av Eva Lydeking-Olsen som er en kjent dansk ernæringsteraput, forfatter og forsker. Hun har godkjent Anne van der Merwede som fagkonjsulent. Merwede videreutvikler dette faget og holder også kurser i ernæring for oss. Se mer om henne under studiepersonell HER

Til hver av de seks modulene er der en studievejledning til læsning af materialet, som er dels bøger som er i publikation og dels særlige udgivet publikationer rettet mod studiet. Studievejledning og ekstra materiale (som ikke er pensum) vil blive  præsenteret på vores e-learning portal. Efter at den studerende har gennemgået modulet, skal der svares på en opgave, som også forgår på e-learning portalen. 

Studiet er normeret til et år og afhængige af de studerendes øvrige kundskab til sundhedsvidenskab, naturmedicin mm skal der regnes med ca. 3-400 timer fordelt på hele studietiden. Det er hensigten med studiet at den studerende tilegner sig et bredt fundament indenfor ernæring og kosttilskudd, fra en bred faglig tilgang. Den viden kan anvendes til at supplerer de studerendes nuværende kendskab til ernæring eller til at danne et solidt fundament for yderligere studier. 
Det er ingen formelle opptakskrav til del I. 


Studiet 
kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget 
og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Seks moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" (multiple choice)  og det er fullt mulig med flere forsøk. 

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. 
Har du mye tid å avse, kan du gjennomføre raskere. Har du bare litt tid til overs bruker du den estimerte eller tar noen måneder ekstra for en mindre sum pr mnd. 
Du mottar brukernavn og passord den dagen du ønsker å starte og finner all nødvendig informasjon, studieveiledninger og oppgaver i vår studieportal.
Rådgivning over e-post ved behov.


Bøker
Obligatorisk pensum vil være på dansk. Kostnadene til bøker vil ligge på ca 3.500 totalt. Dette kan spres utover i studieåret.

Litteraturliste sendes ut til påmeldte og på forespørsel.


Studium i ernæring del I melder du deg på ved å betale HER 

eller be om faktura hvis feks arbeidsgiver eller NAV betaler dette studiet.Del II er et påbyggingsår som tilbys etter bestått del I. Det kan du lese om HER


Ta kontakt hvis du ønsker å bli
Naturterapeut i ernæring/Naturmedisinsk ernæringsterapeut.
Så lager vi en komplett studieplan ut fra hva du har fra før og hva du trenger av tilleggsfag.


Ta gjerne kontakt for mer info om studiet 
før du bestemmer deg. 


Velkommen til SBM´s utdanning.Med vennlig hilsen

Skolen for Biologisk Medisin