BIOLOGISK MEDISIN 

treårig utdanning


En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier. Du kan starte i dag!

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med biologisk medisin som redskap. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Biologisk medisin har fokus på å stimulere kroppens selvhelbredende krefter. Dette ved å tilføre biokjemisk de stoffer fra naturen som organismen kan nyttiggjøre i en helingsprosess. Behandlingen søker å rette opp årsakene til symptomene med hovedvekt på ernæring, kosttilskudd, urtemedisin, immunterapi, isopati, symbioseterapi mm.

Biologisk medisin er et internasjonalt kjent begrep som benyttes av naturmedisinere over hele verden. Det jobbes ulikt men fellesnevneren er innvortes årsaksbehandling med naturlige midler. I denne utdanningen lærer du om alle de kjente retningene og blir presentert for en rekke testmetoder og teorier som vil gi god kompetanse i faget. Vi benytter hovedsaklig biopatiens prinsipper i øvelser og praksis.

Ved full utdanning er alle de følgende nettstudier og kurs inkludert i totalprisen. Bøker kommer i tilleggStudieplan 

Klikk på emnene for mer informasjon


Del I

Naturmedisinsk grunnutdanning - på nett

Grunnmedisin - på nett

Ernæring I - på nett

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller på nett

Biologisk medisin kurs - fremmøtekurs

Biopati grunnkurs - fremmøtekurs eller på nett

Ernæring grunnkurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Fremmøte: 6-9 dager


Del II

Urtemedisin I - på nett

Psykologi I - på nett

Symbiose- og immunterapi - på nett

Ernæring workshop - fremmøtekurs

Psykologi internatkurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Særoppgave temavalg

Fremmøte: 8 dager


Del III

Pasientsikkerhet - på nett

VEKS fag - på nett

Klinikkdrift - på nett

Analyser, tester, undersøkelser - fremmøtekurs

Journalføring/strategi -fremmøtekurs

Klinisk biologisk medisin - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis hjemme

Klinisk praksis på skolen - fremmøte 2 x 5 dager

Fremmøte: 18 dager


Man skal ha bestått alle deleksamener og deltatt på alle kurs i hver del for å gå videre til neste del av utdanningen.

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Utøver av biologisk medisin FUB

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis


Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium.

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold.

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen (20% rimeligere enn å ta ett og ett kurs/nettstudium).

Studierådgivning underveis via epost/telefon/fremmøte etter avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov.
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på.

Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. 


Hvordan jobber man innen biologisk medisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med biologisk medisin. Det er også flere andre arbeidsområder hvor biologisk medisin som kompetanse er verdifullt. Feks som produsent/selger av naturprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalist, lærer innen helsefag og mye mer.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere innen biologisk medisin.


Pris fra kr 90.000


Om treårig utdanning hos SBM              Om skolen              Infomøte om utdanningene