BIOLOGISK MEDISIN

grunnpakke

3 mnd
Inneholder

Kurset Urter i hverdagen

Kurset Biopati grunnkurs

Nettstudiet Biopati grunnstudium
Kurset 

Urter i hverdagen

Et praktisk rettet kurs hvor vi snakker om en rekke kjente medisinplanter og hvordan de kan anvendes til mat og medisin. 1 dag. 

1 dag. Nettkurs eller fremmøtekurs.
Kurset 

Biopati grunnkurs

De biopatiske prinsipper om fase, betennelsesfokus og hvilke belastninger som ligger til grunn, vises med praktiske eksempler og tips til produkter innen biologisk medisin som kan avhjelpe lettere plager. 

1 dag. Nettkurs eller fremmøtekurs.
Nettstudiet

Biopati grunnstudium

Den skandinaviske modellen innen biologisk medisin heter biopati og er et godt redskap å benytte. Et analyse- og behandlingssystem som hjelper oss til å finne årsaker og gode naturlige produkter ved helseplager.

3 mnd på nett.
Kr 3.900