BIOLOGISK MEDISIN

mediumpakke

12 mnd


Inneholder

Nettstudiet Symbiose- og immunterapi

Kurset Biologisk medisin

Kurset Biopati grunnkurs

Kurset Urter i hverdagen
Nettstudiet

Symbiose- og immunterapi

Symbiose- og immunterapi er læren om samspillet mellom de mange organismene som lever sammen i kroppen vår - spesielt på hud og slimhinner, hvordan vårt indre immunsystem hanskes med utfordringer og om hvordan vi bevisst kan påvirke disse prosessene i positiv retning.

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om immunsystemets helende egenskaper vil være en god investering for fremtiden enten du vil benytte kunnskapen i hjemmet, kombinere med andre fag eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver. Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om symbiose- og immunterapi.


Om immunsystemet

Grunnleggende lære om vårt immunsystem og hvordan mikroorganismene lever i samspill.


Historie og filosofier

Opp igjennom historien har det skjedd mye spennende av forskning og oppdagelser innen feltet. Vi gjennomgår de viktige hendelsene, teoriene og filosofiene.


Dagens metoder og trender

Flere store retninger innen biologisk medisin har utviklet seg de siste årene og vi ser på biologisk medisin, biopati, funksjonell medisin, Hulda Clarks teorier etc. Tilsvarende medisinprodusenter har også kommet på banen og vi ser på deres produktfilosofier og kliniske tilbud.


Kroniske sykdommer, behandlingsmetoder og produkter

Gjennomgang av de mest kjente livsstils- og kroniske sykdommer i dagens vesten og informajson om hvordan man kan benytte diverse naturlige metoder og produkter for å understøtte kroppens eget immunforsvar.  Studieanvisning, oppgaver, eksamen. 12 mnd på nett.Kurset

Biologisk medisin

Et oversiktlig kurs som god almenkunnskap om dette spennende området som er i vekst. Kalles også persontilpasset medisin og fokuserer på individuelle årsaker sammen med arv og miljø. Immunsystemet og utrensningsorganene er viktige i dette faget. 2 dager. Fremmøtekurs.Kurset

Biopati grunnkurs

De biopatiske prinsipper om fase, betennelsesfokus og hvilke belastninger som ligger til grunn, vises med praktiske eksempler og tips til produkter innen biologisk medisin som kan avhjelpe lettere plager. 1 dag. Du kan velge nettkurs eller fremmøtekurs. Kurset

Urter i hverdagen

Et praktisk rettet kurs hvor vi snakker om en rekke kjente medisinplanter og hvordan de kan anvendes til mat og medisin. 1 dag. Du kan velge nettkurs eller fremmøtekurs. 
Kr 12.000