BIOLOGISK MEDISIN

proff

3 årTreårig utdanning i biologisk medisin

Gir tittelen Utøver av Biologisk Medisin SBM
Biologisk medisin er innvortes naturmedisin og har fokus på å stimulere kroppens selvhelbredende krefter. Dette ved å tilføre de stoffer fra naturen som organismen kan nyttiggjøre i en helingsprosess. Årsaksbehandling med naturlige midler.


Hvem passer dette studiet for?

De senere år har det vokst frem større forståelse overfor sammenhengen mellom ulike symptomer og behov for en mer persontilpasset medisin. En behandlingsmodell som søker å eliminere årsakene og å favne  hele personen med både arv, miljø, immunforsvar og evne til utrensing. 

Studiet passer som

- yrkesutdanning for de som ønsker å praktisere som veileder/terapeut innen biologisk medisin, utvikle kosttilskudd og naturmedisin, holde kurs m.m.

- kompetanseutvidende sammen med andre helseutdanninger.

- karriereutvikling samtidig med at du er i arbeid.

- solid kunnskapsbase for forebygging og behandling rundt egen helse.


Studieplan

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens nettportal. Teorikurs holdes som nettkurs og praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. Våre lærere bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning i et stort antall treningstimer. Personlig studieveiledning.Alle de følgende kurs og studier inngår i Biologisk medisin proffpakke: 


Biopati grunnstudium


Hva er sunnhet • Degenerasjon • Regenerasjon • De biopatiske prinsipper • Behandlingsforslag

Nettstudium 3 mnd deltid

Grunnmedisin


Anatomi • Fysiologi • Sykdomslære • Mikrobiologi

Nettstudium 12 mnd deltid

Naturmedisin I


Historie • Holistisk filosofi • Naturmedisinsk sykdomslære • Terapiformer • Naturmedisin i samfunnet

Nettstudium 12 mnd deltid

Urter i hverdagen


Urter i mat • Urter som krydder • Husapoteket • Urter for lettere plager • 20 kjente urter

Nettkurs 1 dag

Urtemedisin I


Historie • Filosofi • Urtemedisin grunnfag • Materia Medica • Botanikk • Farmakognosi • Dosiologi • Toksikologi

Nettstudium 12 mnd deltid

Naturmedisin grunnkurs


Naturmedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Urtemedisin grunnkurs


Urtemedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Symbiose- og immunterapi


Immunsystemet • Historie • Filosofier • Metoder og trender • Preparater og behandling

Nettstudium 12 mnd deltid

Ernæring I


Optimal næring • Grunnleggende ernæringslære Mikronæringsstoffer • Makronæringsstoffer • Fordøyelsen • Kostretninger

Nettstudium 12 mnd deltid

Ernæring grunnkurs


Ernæring I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Biologisk medisin kurs


Symbiose- og immunterapi emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Ernæring workshop


Praktisk matlaging • Introduksjon nye matvarer • Næringsinnhold • Plantebaserte måltider

Nettkurs 2 dager

Psykologi I


Grunnleggende psykologi • Kommunikasjon • Holistisk psykologi • Psykiatri • Psykosyntese

Nettstudium 12 mnd deltid

Psykologi grunnkurs


Psykologi I emner utdypes • praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Psykosyntese grunnkurs


Selvutviklingsverktøy • Sammenheng tanker, følelser, kropp • Handlingsmønstre • Stressmestring • Empatisk kommunikasjon

Fremmøtekurs 2 dager

Førstehjelpskurs


Livredning standard pensum • I samarbeid med Røde Kors

Fremmøtekurs 1 dag

Fordypningsoppgave


Et relevant tema innen biologisk medisin

12 mnd deltid

Pasientsikkerhet


Helseveiledning regelverk • Prosedyrer • Etikk • Barn og unge • Terapeutsamarbeid

Nettstudium 3 mnd deltid

Veksfag


Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn

Nettstudium 3 mnd deltid

Klinikkdrift


Samarbeidsformer • Daglig drift • Hygiene • Innredning • Markedsføring • Lovverk

Nettstudium 3 mnd deltid

Klinisk undersøkelsesmetodikk


Undersøkelsesmetoder • Analysemetoder • Praktisk bruk i behandlingsplaner

Nettkurs 2 dager

Journalføring og strategi


Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi

Nettkurs 2 dager

Klinikk hospitering


Observasjon konsultasjoner • Utarbeidelse strategi- og behandlingsforslag

Fremmøte 2 dager

Klinisk praksis på skolen


Klientkonsultasjoner med supervisjon

Fremmøte 2 x 3 dager

Klinikk praksis egen


Et antall klienter

6 mnd deltid

Avsluttende eksamen Biologisk medisin


Teoretisk skriftlig eksamen

På nett 3 timer

Praktisk eksamen med klienter

Fremmøte 4 timer

Veiledning 1. år i praksis som Utøver av Biologisk Medisin SBM


Forberedelser • Igangsetting • Oppfølging

12 mnd

Hvordan arbeider man innen biologisk medisin?

Mange starter egen virksomhet som veileder/terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med biologisk medisin.

Første år i praksis er skolens fagpersonell tilgjengelig som støttespillere og vi inviterer til flere nettmøter hvor faglige spørsmål kan luftes.

Vi ser også at de som er utdannet hos SBM er attraktive arbeidstakere innen produksjon av kosttilskudd, helseundervisning, helsekostvirksomheter etc.

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen biologisk medisin.

Se priser her: 


Til fagbeskrivelser                    Til skolens hovedmeny                    Praktisk info