BIOLOGISK MEDISIN

proffpakke

3 år


Utdanning til utøver av biologisk medisin

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. 

Biologisk medisin har fokus på å stimulere kroppens selvhelbredende krefter. Dette ved å tilføre biokjemisk de stoffer fra naturen som organismen kan nyttiggjøre i en helingsprosess. Behandlingen søker å rette opp årsakene til symptomene med hovedvekt på ernæring, kosttilskudd, urtemedisin, immunterapi, isopati, symbioseterapi mm.

Biologisk medisin er et internasjonalt kjent begrep som benyttes av naturmedisinere over hele verden. Det jobbes ulikt men fellesnevneren er innvortes årsaksbehandling med naturlige midler. I denne utdanningen lærer du om alle de kjente retningene og blir presentert for en rekke testmetoder og teorier som vil gi god kompetanse i faget. Vi benytter hovedsaklig biopatiens prinsipper i øvelser og praksis.Studieplan 

Del I

Naturmedisinsk grunnutdanning - på nett

Grunnmedisin - på nett

Ernæring I - på nett

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller på nett

Biologisk medisin kurs - fremmøtekurs

Biopati grunnkurs - fremmøtekurs eller på nett

Ernæring grunnkurs - fremmøtekurs


Del II

Urtemedisin I - på nett

Psykologi I - på nett

Psykologi grunnkurs - nettkurs

Symbiose- og immunterapi - på nett

Ernæring workshop - fremmøtekurs

Psykologi internatkurs - fremmøtekurs

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Særoppgave temavalg


Del III

Pasientsikkerhet - på nett

VEKS fag - på nett

Klinikkdrift - på nett

Analyser, tester, undersøkelser - fremmøtekurs

Journalføring/strategi -fremmøtekurs

Klinisk biologisk medisin - fremmøtekurs

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis hjemme

Klinisk praksis på skolen - fremmøte 2 x 5 dager


Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom/studiebevis Utøver av biologisk medisin FUB

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis


Hvordan jobber man innen biologisk medisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med biologisk medisin. Det er også flere andre arbeidsområder hvor biologisk medisin som kompetanse er verdifullt. Feks som produsent/selger av naturprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalist, lærer innen helsefag og mye mer.
Pris fra kr 90.000