Biopati introkurs

Lørdag 10. august kl 10-14

På nett. Kr 390


Velkommen til en introduksjon av biopatiens grunnprinsipper etter grunnleggeren Kurs Winberg Nielsens anvisninger.

Biopati er et analyse- og behandlingssystem som bygger på teorien om at god helse er et resultat av kroppens evne til å opprettholde sunnhet til tross for de belastninger den utsettes for. Både østlig og vestlig medisinsk teori ligger til grunn for biopatiens metode.

Via grundig anamnese og analyse handler det om å kartlegge sykdomsfase, infeksjonsfokus og belastningsfaktorer før et behandlingsprogram lages.

Behandlingen inneholder ulike elementer av innvortes naturmedisin; ernæring, vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd, urtemedisin og tysk immunterapi/symbioseterapi. I tillegg andre anbefalninger hos andre typer terapeuter når dette er nødvendig. Disse skal til sammen søke å gjenopprette god helse gjennom å behandle årsakene til helseplagene.

Selv om du bare skal bruke biopatien til egne lettere plager eller forebyggende, vil dette kurset være nyttig da det åpner øynene for en innfallsvinkel og et system som er logisk og enkelt å følge opp. Passer også godt for alle typer helsepersonell som ønsker å benytte en mer helhetlig tilnærming i arbeidshverdagen.


 Underviser: Anne Victoria Heiberg, biopat/fytoterapeut