COVID-19 INFO


I sammenheng med våre kurs:

Vi følger myndighetenes anbefalinger for gjennomføring av arrangementer. Les mer på helsenorge.no

Vi har utviklet en rekke nye nettkurs nå, se vår kalender HER


De fremmøtekursene vi arrangerer holdes i denne perioden i festsalen på Mo Sanitetshus hvor vi kan ha god avstand.


Tonergarden er STENGT FOR ALLE BESØKENDE, unntatt ved nødvendig varelevering, ut 2021.

Vi regner med å åpne igjen for besøkende, kursdeltagere og pasienter fra januar 2022.