ERNÆRING treårig utdanning


Utdanning i helhetlig ernæring

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier

Du kan starte i dag!

Velkommen til en fremtidig karriere innen helhetlig ernæring


Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at du skal være trygg og rutinert allerede ved starten av din nye karriere. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med helhetlig ernæring som redskap. Du får også oppfølging og rådgivning hele det første året i praksis. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen. Studierådgivning underveis via epost/Skype/telefon/oppmøte.
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på. Vi har også en Facebookgruppe for studenter og kursdeltagere.

Ved full utdanning er alle nettstudier og kurs inkludert i prisen. Bøker kommer i tillegg


Studieplan


Del I

Ernæring I - over nett

Grunnmedisin - over nett

Naturmedisinsk grunnutdanning - over nett

Ernæring grunnkurs - fremmøtekurs

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs

Ernæring workshop kurs - fremmøtekurs

Anlegge grønnsakshage kurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Fremmøte: 10 dager


Del II

Urtemedisin I - over nett

Psykologi I - over nett

Ernæring del II - over nett

Psykologi internatkurs - fremmøtekurs

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Lage godterier kurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Særoppgave temavalg

Fremmøte: 7 dager


Del III

Pasientsikkerhet - over nett

VEKS fag - over nett

Klinikkdrift - over nett

Analyser, tester, undersøkelser kurs - fremmøtekurs

Journalføring/strategi kurs - fremmøtekurs

Klinisk ernæring kurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis hjemme

Klinisk praksis på skolen - fremmøte 2 x 5 dager

Fremmøte: 18 dager


Man skal ha bestått alle deleksamener og deltatt på alle kurs i hver del for å gå videre til neste del av utdanningen.

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Ernæringsterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis


Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium. Du kan velge å forlenge studietiden.

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold. Etter fullført turnusår mottas bekreftelse på gjennomførte rådgivningstimer og konsultasjoner.

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen.

Studierådgivning underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov.
Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere innen helhetlig ernæring.


Pris fra kr 90.000