ERNÆRING

proffpakke

3 år


Treårig utdanning i ernæring

Gir tittelen Ernæringsterapeut SBM
Maten er blant topp 3 når det gjelder hva som påvirker oss! 

Vi vet med sikkerhet at endring til det bedre er mulig med kostregulering - og å bevisst bruke matemner som medisin kan ha store helsefordeler. Nyere forskning viser også at fordøyelsen vår er forbundet med de fleste funksjoner i kroppen og også psyken.

Hvem passer dette studiet for?

Tilgang på sunne og smakfulle råvarer har aldri vært større enn nå. Og vi lever lengre enn før. Men samtidig øker allergier, inflammasjon og andre kroniske lidelser og det trengs endringer i normalkosten for at helse og livskvalitet skal være optimal.

Studiet passer som

- yrkesutdanning for de som ønsker å praktisere som veileder/terapeut innen ernæring, utvikle kosttilskudd, holde kurs, drive matproduksjon m.m.

- kompetanseutvidende sammen med andre helseutdanninger.

solid kunnskapsbase for forebygging og behandling rundt egen helse

Studieplan

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens nettportal. Teorikurs holdes som nettkurs og praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. Våre lærere driver selv praksis og bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning i et stort antall treningstimer.  
Velkommen til Ernæring Proffpakke


Ernæring I


Optimal næring • Grunnleggende ernæringslære • Mikro- og makronæringsstoffer • Fordøyelsen • Kostretninger

Nettstudium 12 mnd

Grunnmedisin


Anatomi • Fysiologi • Sykdomslære • Mikrobiologi

Nettstudium 12 mnd

Naturmedisin I


Historie • Holistisk filosofi • Naturmedisinsk sykdomslære • Terapiformer • Naturmedisin i samfunnet

Nettstudium 12 mnd

Urter i hverdagen


Urter i mat • Urter som krydder • Husapoteket • Urter for lettere plager • 20 kjente urter

Nettkurs 1 dag

Anlegge grønnsakshage


Planlegging av vekstplass • Oppbygging • Levende jord • Planting og stell • Innhøsting

Fremmøtekurs 2 dager

Naturmedisin grunnkurs


Naturmedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Ernæring grunnkurs


Ernæring I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Ernæring workshop


Praktisk matlaging • Introduksjon nye matvarer • Næringsinnhold • Plantebaserte måltider

Nettstudium 12 mnd

Urtemedisin I


Historie • Filosofi • Urtemedisin grunnfag • Materia Medica • Botanikk • Farmakognosi • Dosiologi • Toksikologi

Nettstudium 12 mnd

Urtemedisin grunnkurs


Urtemedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Psykologi I


Grunnleggende psykologi • Kommunikasjon • Holistisk psykologi • Psykiatri • Psykosyntese

Nettstudium 12 mnd

Ernæring II


Ernæringsterapi i sammenheng med •  blodsukker og diabetes • sykdommer i skjelettet • Hjerte-/kar • Leverfunksjon • Fertilitet

Nettstudium 12 mnd

Lage urteprodukter


Urter til husapoteket • Lage salver, kremer, tinktur etc • Hygiene & emballering

Nettkurs 2 dager

Psykologi grunnkurs


Psykologi I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Psykologi & kommunikasjon


Selvutviklingsverktøy • Sammenheng tanker, følelser, kropp • Handlingsmønstre • Stressmestring • Empatisk kommunikasjon

Internatkurs 3 dager

Førstehjelpskurs


Livredning standard pensum • I samarbeid med Røde Kors

Fremmøtekurs 1 dag

Fordypningsoppgave


Et relevant tema innen ernæring

12 mnd

Pasientsikkerhet


Helseveiledning regelverk • Prosedyrer • Etikk • Barn og ungdom • Terapeutsamarbeid

Nettstudium 3 mnd

Veksfag


Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn

Nettstudium 3 mnd

Klinikkdrift


Samarbeidsformer • Daglig drift • Hygiene • Innredning • Markedsføring • Lovverk

Nettstudium 3 mnd

Tester og analyser


Undersøkelsesmetoder • Analysemetoder • Praktisk bruk i behandlingsplaner

Fremmøtekurs 2 dager

Journalføring og strategi


Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi

Nettkurs 2 dager

Klinikk kurs


Observasjon konsultasjoner • Utarbeidelse strategi- og behandlingsforslag

Fremmøtekurs 2 dager

Klinisk praksis på skolen


Klientkonsultasjoner med supervisjon

Fremmøte 2 x 5 dager

Klinisk praksis egen


Et antall klienter

6 mnd

Avsluttende eksamen Ernæring


Teoretisk skriftlig eksamen • Praktisk eksamen med klienter

2 x 1/2 dag

Veiledning 1. år i praksis som Ernæringsterapeut SBM


Forberedelser • Igangsetting • Oppfølging

12 mnd

Hvordan arbeider man innen ernæring?

Mange starter egen virksomhet som veileder/terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med ernæringsterapi.

Første år i praksis er skolens fagpersonell tilgjengelig som støttespillere og vi inviterer til flere nettmøter hvor faglige spørsmål kan luftes.

Vi ser også at de som er utdannet hos SBM er attraktive arbeidstakere innen produksjon av kosttilskudd, helseundervisning, nyttehagevirksomheter etc.

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen ernæring.


Ernæring 

Proffpakke, fra kr 90.000Til fagbeskrivelser                    Til skolens hovedmeny