ERNÆRING

proffpakke

3 årUtdanning til Ernæringsterapeut

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer.


Studieplan

Del I

Ernæring I - over nett

Grunnmedisin - over nett

Naturmedisinsk grunnutdanning - over nett

Ernæring grunnkurs - fremmøtekurs eller over nett

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller over nett

Ernæring workshop kurs - fremmøtekurs


Del II

Urtemedisin I - over nett

Psykologi I - over nett

Psykologi grunnkurs - nettkurs

Plantebasert ernæring - over nett

Ernæring del II - over nett

Anlegge grønnsakshage kurs - fremmøtekurs

Psykologi internatkurs - fremmøtekurs

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Fordypningsoppgave temavalg


Del III

Plantebasert ernæring - over nett

Pasientsikkerhet - over nett

VEKS fag - over nett

Klinikkdrift over nett

Analyser, tester, undersøkelser - fremmøtekurs

Journalføring/strategi - fremmøtekurs

Klinisk ernæringterapi kurs - fremmøtekurs

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis i egen klinikk

Klinisk praksis på skolen 2 x 5 dager


Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom/utdanningsbevis Ernæringsterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksisHvordan jobber man innen ernæring?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med ernæring. Det er også andre arbeidsområder hvor ernæring som kompetanse er verdifullt. Feks ved produksjon av produkter til helse og velvære, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.

Kr 90.000