STRUKTUR OG FAGBESKRIVELSER

Alle kurs og studier hos SBM


1. Struktur


Skolen har 5 studieretninger

- Urtemedisin 

- Ernæring 

- Biologisk medisin 

- Holistisk psykologi 

- NaturmedisinUrtemedisin

er læren om medisinplanter


Grunnpakke

Lage urteprodukter. Nettkurs 2 dager.

Urter i praksis. Nettstudium 3 mnd.


Medium

Urtemedisin I. Nettstudium 12 mnd.

Urtemedisin grunnkurs. Nettkurs 2 dager.

Anlegge urtehage. Nettkurs 2 dager.

Lage urteprodukter. Nettkurs 2 dager.


Proff

Treårig utdanning til Fytoterapeut SBM/Herbalist

InnholdErnæring

er læren om riktig kosthold


Grunnpakke

Ernæring workshop. Nettkurs 2 dager.

Godt kosthold. Nettstudium 3 mnd.


Medium

Ernæring I. Nettstudium 12 mnd.

Ernæring grunnkurs. Nettkurs 2 dager.

Anlegge grønnsakshage. Nettkurs 2 dager.

Ernæring workshop. Nettkurs 2 dager. 


Proff

Treårig utdanning til Ernæringsterapeut SBM

InnholdBiologisk medisin

er læren om innvortes naturmedisin


Grunnpakke

Biopati grunnkurs. Nettkurs 2 dager

Biopati grunnstudium. Nettstudium 3 mnd.


Medium

Biologisk medisin I. Nettstudium 12 mnd.

Biologisk medisin kurs. Nettkurs 2 dager.

Biopati grunnkurs. Nettkurs 2 dager.

Naturlig helse og velvære. Nettkurs 2 dager.  


Proff

Treårig utdanning til Utøver av biologisk medisin SBM

InnholdHolistisk psykologi

er læren om menneskesinnet


Grunnpakke

Psykosyntese grunnkurs. Fremmøtekurs 2 dager.

Hverdagspsykologi. Nettstudium 3 mnd.


Medium

Psykologi I. Nettstudium 12 mnd.

Psykologi grunnkurs. Nettkurs 2 dager.

Psykosyntese grunnkurs. Fremmøtekurs 2 dager.

Naturlig helse og velvære. Nettkurs 2 dager. 


Proff

Treårig utdanning til Holistisk psykoterapeut SBM

InnholdNaturmedisin

er læren om helhetlig helsebehandling med naturlige midler


Grunnpakke

Naturlig helse og velvære. Nettkurs 2 dager.

Helhetlig helse. Nettstudium 3 mnd.


Medium

Naturmedisin I. Nettstudium 12 mnd.

Naturmedisin grunnkurs. Nettkurs 2 dager.

Naturlig helse og velvære. Nettkurs 2 dager.

Biopati grunnkurs. Nettkurs 2 dager. 


Proff

Treårig utdanning til Naturterapeut SBM

Innhold


Alle pakker inneholder også 

Urter i hverdagen. Nettkurs 1 dag.
2. Fagbeskrivelser

I alfabetisk rekkefølge

Se også den enkelte studiepakke for oversikt over tilhørende studieemner og kurs.

U = Urtemedisin. E = Ernæring. B = Biologisk medisin. HP = Holistisk Psykologi. N = Naturmedisin.

G = Grunnpakke. M = Mediumpakke. P = Proffpakke.


Nettstudier


Biologisk medisin I

Symbiose- og immunterapi er læren om samspillet mellom de mange organismene som lever sammen i kroppen vår - spesielt på hud og slimhinner, hvordan vårt indre immunsystem hanskes med utfordringer og om hvordan vi bevisst kan påvirke disse prosessene i positiv retning.

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om immunsystemets helende egenskaper vil være en god investering for fremtiden enten du vil benytte kunnskapen i hjemmet, kombinere med andre fag eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver. Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om symbiose- og immunterapi.

Grunnleggende lære om vårt immunsystem og hvordan mikroorganismene lever i samspill.

Opp igjennom historien har det skjedd mye spennende av forskning og oppdagelser innen feltet. Vi gjennomgår de viktige hendelsene, teoriene og filosofiene.

Flere store retninger innen biologisk medisin har utviklet seg de siste årene og vi ser på biologisk medisin, biopati, funksjonell medisin, Hulda Clarks teorier etc. Tilsvarende medisinprodusenter har også kommet på banen og vi ser på deres produktfilosofier og kliniske tilbud.

Gjennomgang av de mest kjente livsstils- og kroniske sykdommer i dagens vesten og informajson om hvordan man kan benytte diverse naturlige metoder og produkter for å understøtte kroppens eget immunforsvar. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 12 mnd deltid.

B-M, B-P


Biologisk medisin II

Info kommer snart


Biologisk medisin III

Info kommer snart


Biopati grunnstudium

De biopatiske prinsipper om fase, betennelsesfokus og hvilke belastninger som ligger til grunn, vises med praktiske eksempler og tips til produkter innen biologisk medisin som kan avhjelpe lettere plager. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid. 

B-G, B-M, B-P


Ernæring I

God, grunnleggende lære om ernæring. Sammenheng mellom kropp og psyke, de enkelte råvarer, vitaminer og mineraler , mikro- og makronæringsstoffer, fordøyelsen. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 12 mnd deltid.

  U-P, E-M, E-P, B-P, HP-P, N-P


Ernæring II

Ernæring i sammenheng med blodsukker og diabetes, sykdommer i skjelettet, hjerte- kar og leverfunksjon, immunforsvar, fertilitet. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 12 mnd deltid.

E-P


Ernæring III 

Info kommer snart


Godt kosthold

Grunnleggende lære om vårt daglige kosthold, hvordan planlegge og sette sammen fullverdige, sunne og velsmakende måltider for familie og venner. Mange oppskrifter og tips. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid.

E-G


Grunnmedisin

Anatomi, fysiologi og sykdomslære. Mikrobiologi. Flervalgsoppgaver. Innsendingsoppgave. Eksamen. 12 mnd deltid.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-P


Helhetlig helse

Et innblikk i urgammel helsefilosofi - fra østen og mange andre steder. Helhet og sammenheng er stikkord og vi ser på hvordan denne kunnskapen kan nyttegjøres i dagens samfunn. Yin og Jang, Tao, de 5 elementer, organuret og andre naturmedisinske redskaper. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid.

N-G


Hverdagspsykologi

Gjennomgang av grunnleggende psykologi lære. Vi ser også på den helhetlige retningen psykosyntese og hvordan den kan brukes i våre egne liv. Bevisstgjøring og gode tips til konstruktiv atferd. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid.

HP-G


Klinikkdrift

Om kontrakter, samarbeidsformer, daglig drift, hygiene, møblering, markersføring og lover og regler. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-P


Kreative uttrykk og selvutvikling

Kreativ skriving. Kreativ maling. Retninger innen selvutvikling. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid.

HP-P


Naturmedisin I

Dette faget gir et godt fundament for videre studier hos SBM. Du får en forståelse for hvilke tankesett og kulturhistoriske føringer som ligger til grunn for dagens naturmedisin. Stoffet er til tider langt fra vår vanlige, vestlige bevissthet og vi håper at det skal bevege deg mot et mer helhetlig syn på både natur, mennesker og universet.

Vårt utvalg spenner fra øst til vest og fra tanker om universet til jorden vi går på. I flere tusen år har menneskene vært opptatt av hvordan man kan bevare sin gode helse, naturlig nok. Dagens vestlige samfunn gir inntrykk av at vi nå har nådd nye høyder i denne forståelsen. Men har vi det?

Fra tidenes morgen har menneskene brukt naturen for å avhjelpe plager og lidelse. Flere retninger har vokst seg store og noen var ikke fullt så vellykket. Her får du oversikten.

For å virkelig forstå hva begrepet naturmedisin er, må man dykke dypt ned i det helhetlige verdenssynet. At alt henger sammen, er beslektet og besjelet.. Urfolk over hele verden har mange av disse fellesnevnerene.

Over på den helsemessige delen av holisme finner vi helhetlig medisin - altså behandlinger basert på naturlige midler og hvor alle deler av mennesket er tatt med i betraktning. Vi gjennomgår både kjente og mindre kjente men viktige retninger.

Konkrete metoder og medisiner som har utviklet seg gjennom tidene og vi ser på de mange som er vanlige i dagens samfunn. Du lærer å forstå hvordan de fungerer og hva som ligger bak, slik at du senere har en god base for å velge eventuell spesialisering.

Hvordan fungerer naturmedisin sammen med annen medisin, hvordan er den plassert i samfunnet og hvordan kan den utøves forsvarlig og i fredelig sameksistens i et helsepolitisk landskap med mye forskning og stadig nye regler å forholde seg til? Det lar seg gjøre! Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen, 12 mnd deltid.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-M, N-P


Naturmedisin II

Utdypende lære om en rekke naturmedisinske behandlingsformer. Bl.a. Irisanalyse, øreakupunktur, soneterapi, aromaterapi, blomstermedisin, lymfedrenasje. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 12 mnd deltid.

N-P


Naturmedisin III

Info kommer snart


Naturmedisin hund

Grunnleggende anatomi, fysiologi og sykdomslære samt understøttende behandling med naturlige midler som urter og ernæring. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 3 mnd deltid.

Spesiale-P


Naturmedisin hest

Grunnleggende anatomi, fysiologi og sykdomslære samt understøttende behandling med naturlige midler som urter og ernæring. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 3 mnd deltid.

Spesiale-P


Pasientsikkerhet

Regelverk og anbefalt praksis i sammenheng emd helseveiledning, rådgivning og behandling av pasienter. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-P


Plantebasert ernæring

Et fullverdig kosthold basert på mat og drikke fra planteriket alene krever kunnskap. Her får du kompetansehevende teori og praktisk veiledning. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 6 mnd deltid.

Spesiale-P


Psykologi I

Psykologi, kommunikasjon og psykiske lidelser

Du lærer det grunnleggende innen klassisk psykologi og psykiske lidelser. Vi trekker også frem kapasiteter som fremmer helhetlig tenkning og sammenhengen mellom kropp og psyke.

Studiet gir en generell innføring i faget psykologi, historisk bakgrunn og de ulike retningene som psykoanalyse, behaviorismen, kognitiv, humanistisk, holistisk og transpersonlig psykologi. Studiet gir kunnskap om utviklingspsykologi, personlighetsutvikling, kognitiv og emosjonell utvikling, utvikling gjennom sosiale prosesser samt stress og motivasjon.

Innføring i psykiske lidelser som depresjon, angst, stemningslidelser, psykotiske tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og atferdsforstyrrelser - i lys av den bio-psyko-sosiale forståelsesmodellen.

Innføring i grunnleggende kommunikasjonsforståelse - og teori med vekt på det relasjonelle og profesjonelle møtet mellom mennesker.

Studiet søker å gi en helhetlig forståelse av psykologifaget ved å vise sammenhengen mellom fysiske, psykiske, sosiale og spirituelle forhold som virker gjensidig inn på hverandre og skaper psykisk helse eller uhelse, samt gi forståelse av kommunikasjon og viktigheten av det mellommenneskelige møtet både profesjonelt og privat.

Hensikten med studiet er at studenten tilegner seg et fundament innenfor psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon fra et bredt faglig ståsted - historisk, filosofisk, helhetlig såvel som naturvidenskapelig. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 12 mnd deltid.

U-P, E-P, B-P, HP-M, HP-P, N-P


Psykologi II

Utdypende kunnskap om en rekke retninger innen psykologi og holistisk psykologi. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave og eksamen.12 mnd deltid.

HP-P


Psykologi III

Info kommer snart


Urtemedisin I

Herbalisme/urtemedisin er bruk av planter til medisinske formål. Planter har vært grunnlaget for medisinske behandlinger gjennom mye av menneskets historie, og slik tradisjonell medisin er fortsatt mye praktisert i dag. Moderne medisiner benytter mange planteavledede forbindelser som grunnlag for farmasøytiske legemidler.

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om planters helende egenskaper er en god investering for fremtiden enten du vil benytte urter i hjemmet eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver.

I denne delen presenteres den grunnleggende filosofi og det holistiske behandlingspinsipp for urtemedisinen. Modulen inneholder de forskjellige filosofiske retninger som har preget vestlig urtemedisin oppgjennom årene, og forklarer utviklingen av urtemedisin i vesten siden middelalderen. Videre introduseres den moderne urtemedisinske forståelse og behandlingsfilosofi.

Dette faget presenter nivå 1 Materia Medica i forhold til kroppssystemer og egenskaper. Urtene omtales i forhold til terapeutiske forskjeller og spesifikke aksjoner og indikasjoner. Urtene forklares både i en behandlingskontekst og i forhold til sine botaniske beskrivelser, virksomme innholdsstoffer, farmakologi, terapeutiske egenskaper, anvendelse, dosering og folklore. Denne viten gir et helhetsinntrykk av legeurtenes helbredende potensial og danner en strukturert forståelse for Materia Medica som et terapeutisk redskap. Det legges også vekt på lokale legeurter og de mest populære i den moderne vestlige urtemedisinske praksis.

Kjennskap til urtenes botaniske aspekt er et viktig element i viten om urtenes egenskaper og karakter. Modulen gjennomgår plantenes morfologi, et nødvendig redskap for å kunne bestemme planter i naturen. Dessuten inneholder modulen lære om utvikling og anvendelse av botanikkens systematikk, hvor planter grupperes etter sine morfologiske og biokjemiske karakteristikker. De studerende utarbeider et herbarium bestående av 50 medisinske urter. Botanikkfaget gir de nødvendige forutsetninger for denne oppgaven.

Farmakognosi er læren om urtenes kvalitet og fysiske egenskaper (utseende, lukt, smak) og anvendelsen i fremstilling av preparater. Man lærer å kunne gjenkjenne en medisinsk urt og bedømme dennes kvalitet. Det presenteres også en beskrivelse av teorier og metoder for fremstilling av urtepreparater, sammen med en gjennomgang av de kvalitetskontroll-metoder som benyttes i moderne prepratproduksjon.

Dosering avhenger av mange forskjellige faktorer og varierer fra legeurt til legeurt og fra individ til individ. Noen planter gis i høye doser for oppnåelse av effekt, mens det for andre legeurter gjelder at høye doser er unødvendig og til tider direkte skadelig. Modulen gir et innblikk i doseringsoverveielser og introduserer hvordan dosering kan anvendes som et terapeutisk redskap. Det gennomgås også teoriene bak interaksjon mellom urter, samt mellom urter og medisin. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 12 mnd deltid.

U-M, U-P, E-P, B-P, N-P


Urtemedisin II

Klinisk urtemedisin gjennomgår den mest kjente vestlige naturmedisinbehandlingsfilosofien og analysemetodene med spesielt fokus på vitalistisk forståelse og innflytelsen fra fysiomedisin på urteterapi. En strukturert metode for valg av urter for behandling av sykdomstilstander i forhold til urtenes egenskaper gjennomgås. Her blir studentene introdusert for behandlingskunsten, hvor den helbredende effekten av medisinske urter er relatert til menneskets konstitusjon og sykdomstilstand. Tilnærmingen er helhetlig, det vil si omfatter alle aspekter av mennesket, ikke bare symptomene eller diagnosen av sykdommen alene. Målet er å gjøre det mulig for studentene å avklare mulige årsaker til sykdomstilstanden, hvor de underliggende ubalansene blir identifisert og hvor pasientens andre kroppsfunksjoner, person- og konstitusjonstype tas i betraktning. Basert på dette lærer studentene senere i forløpet (se Klinisk urtemedisin II) å lage en urteoppskrift, samt en behandlingsplan for den enkelte pasient.

En introduksjon til plantens sekundære metabolske produkter og deres betydning for urtemedisin. De terapeutiske bruksområdene for forskjellige kategorier av aktive ingredienser blir gjennomgått, f.eks. essensielle oljer, tanniner, saponiner, glykosider, etc. De forskjellige kategoriene av ingredienser er også relatert til de botaniske plantefamiliene der de er vanligst. Medisinske urter av samme botaniske familie har en rekke vanlige terapeutiske egenskaper. Man lærer å skille de finere terapeutiske forskjellene mellom de enkelte medisinske urtene basert på ingrediensens sammensetning, og hvis unike terapeutiske natur gir dem hver sin spesielle bruk.

Denne kursmodulen utvider tidligere pensum om selve urtene. En rekke urter presenteres gjennom monografier, så vel som kjente fagtekster. Studenten oppfordres til å begynne å utarbeide egne monografier, som et personlig verktøy, med notater om egen erfaring, samt informasjon fra andre referansekilder.

Klinisk foskningsmetodikk er et viktig verktøy for den praktiserende herbalisten. Det presenteres en systematisk metode for klinisk undersøkelse av hvert av kroppens fysiologiske systemer, der man ved hjelp av sansene, samt enkle verktøy som hjelpemidler, utvikler en utvidet forståelse av pasientens sykdomsprosesser. Den kliniske undersøkelsen av f.eks. gastrointestinale systemet, det kardiovaskulære systemet, luftveiene, nervesystemet og muskuloskeletalsystemet, og bruken av stetoskop, blodtrykksapparat osv.

Disse emnene gir studenten et innblikk i hvordan man på bakgrunn av gitte symptomer og tegn kan evaluere klientens tilstand og trekke mulige årsaker til dette. Dette gir også forståelse for presentasjonen av alvorlige sykdomstilstander, men med det formål å anerkjenne og videre henvise når man møter i klinisk praksis.

Her har studentene muligheten til å oppleve konsultasjonsprosessen gjennom praktiske eksempler (cases). I tillegg læres å sammenfatte kliniske ferdigheter. Undersøkelse, analyseteori, strategi, utarbeidelse av en behandlingsplan og reseptskriving går inn i en praktisk anvennelig enhet. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 12 mnd deltid.

U-P


Urtemedisin III

Info kommer snart


Urter i praksis

Grunnleggende urtelære om virkestoffer, mange kjente og noen mindre kjente medisinplanter med hovedvekt på de som vokser i Norge. Historie og filosofi. Oppskrifter til urteprodukter for helse og velvære. Flervalgsoppgaver. 3 mnd deltid. 

U-G, HP-P


Veksfag

Vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn. Grunnleggende informasjon som foreningsbestemt plattform for naturmedisinske helseutdanninger. Flervalgsoppgaver, innsendingsoppgave, eksamen. 3 mnd deltid.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-P


Innleveringsoppgaveoppgave

En arbeidsprosess hvor du skal gå i dybden i din valgte studieretning etter anvisninger og få tilbakemelding fra skolen.

U-M, U-P, E-M, E-P, B-M, B-P, HP-M, HP-P, N-M, N-P


Pensum alle fag er kompendier i studieportalen, bøker og linker. Vi legger stor vekt på å oppdatere pensum med jevne mellomrom, og tar stadig inn nye bøker som vi finner verdifulle til de enkelte fag.


Fordypningsoppgave 

I utgangspunktet handler det om å velge noe du brenner for innen din studieretning og ønsker å få utdypet kunnskap om. Avgrens temaet ellers blir det fort for stort. Det kan være om en en metode, en produksjonsprosess, en sykdom eller andre relevante temaer. Skolen ønsker også gjennom disse arbeidene å øke fagbiblioteket for studentene. Innsendingsoppgave. 12 mnd deltid.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-PKurs


Anlegge grønnsakshage

Lære å bygge opp en grønnsakshage fra bunnen av og holde den godt vedlike slik at den gir masse mat. Gjødselsmetoder, dyrkbare sorter, klimasoner etc. Levende jord, økologi. Nettkurs 2 dager.

E-M, E-P


Anlegge urtehage

En billedlig rundttur til verdens store, kjente urtehager, grunnleggende om å etablere egen vekstplass - enten det er på en liten balkong eller på et stort areal, om hvilke planter som passer sammen, vekstforhold, innhøsting m.m. Det blir også en gjennomgang av permakultur-prinsippene og hvordan vi kan benytte denne filosofien i vår omgang med urter og i naturen generelt. Fokus også på nordiske tradisjoner og de gamle klosterhagene. Nettkurs 2 dager.

U-M, U-P


Biologisk medisin kurs

Symbiose- og immunterapi og prinsipper, historie og anvendelsesområder for denne retningen innen helhetlig, innvortes naturmedisin. Nettkurs 2 dager.

B-M, B-P


Biopati grunnkurs

Biopatiens prinsipper, historie og mange anvendelsesområder i vår tid med økt behov for alternativer til antibiotika og kjemisk medisin. Nettkurs 2 dager.

B-G, B-M, B-P, N-M, N-P


Ernæring grunnkurs

Ernæring I emner utdypes. Praktiske eksempler. Nettkurs 2 dager.

U-P, E-M, E-P, B-P, HP-P, N-P


Ernæring workshop

Plantebasert matlagingskurs hvor vi for det meste lager mat i praksis, smaker og serveres litt teori innimellom. Nettkurs 2 dager.

U-P, E-G, E-M, E-P, B-P, N-P


Førstehjelpskurs

Standard pensumgjennomgang, nyttig almenkunnskap som kan redde liv. I samarbeid med Røde Kors. Fremmøtekurs 1 dag.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-P


Konsultasjonen I og II

Lære å føre klientjournal, ta anamnese og hvordan bruke opplysningene strategisk i gode behandlingsplaner. Orientering om ulike tester og analysemetoder. Nettkurs 2 x 2 dager.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-P


Lage urteprodukter kurs

Dette er farmasi i praksis. Hvordan lage egne velduftende og virksomme salver, kremer, tinkturer etc med urteplanter og rene støttestoffer. Vi gjennomgår fprskjellige produksjonsmetoder og forklarer hva som skjer rent biokjemisk underveis. Så skal vi se på  nyttige midler til husapoteket og også hvordan man enkelt lager sine egne velværeprodukter. Nettkurs 2 dager.

U-G, U-M, U-P


Malekurs

Utforske kreativitet gjennom maling og tegning. Fremmøtekurs 2 dager.

HP-P


Naturlig helse og velvære

Holistisk tankegang og om hvordan vi benytter oss av denne filosofien i hverdagen. Nettkurs 2 dager.

N-G, N-M, B-M, HP-M


Naturmedisin grunnkurs

Naturmedisin I emner utdypes. Praktiske eksempler. Nettkurs 2 dager.

U-P, E-P, B-P, HP-P, N-G, N-P 


Psykologi grunnkurs

Psykologi I emner utdypes. Praktiske eksempler. Nettkurs 2 dager.

U-P, E-P, B-P, HP-M, HP-P, N-P


Psykosyntese grunnkurs

Vi tar utgangspunkt i den helhetlige retningen psykosyntese som selvutviklingsverktøy. Vi vil veksle mellom teori, refleksjoner og praktiske øvelser. Hvordan tanker, følelser, og kroppsfornemmelser henger sammen samt hvordan vi kan endre og påvirke disse for å snu lite konstruktive mønstre. Du lærer om de viktigste elementene innen psykosyntese som delpersonligheter og utforsking av viljens kraft.

Øvelser knyttet til stressmestring gjennom bevisst nærvær og andre tilnærminger. Du vil få med deg konkrete verktøy du umiddelbart kan ta i bruk som kan hjelpe deg å kommunisere sant og ekte samt bedre dine relasjoner. Fremmøtekurs 2 dager.

U-P, E-P, B-P, HP-G, HP-M, HP-P, N-P


Urtemedisin grunnkurs

Urtemedisin I emner utdypes. Praktiske eksempler. Nettkurs 2 dager.

U-M, U-P, B-P


Urter i hverdagen

Et praktisk rettet kurs hvor vi snakker om en rekke kjente medisinplanter og hvordan de kan anvendes til mat og medisin. Du får praktiske tips til ditt eget naturmedisinske husapotek for lettere plager og ubalanser. Nettkurs 1 dag.

Alle pakker


PRAKSIS for alle Proffpakker:

Klinikk hospitering

Konsultasjoner hvor studentene observerer og utarbeider strategi- og behandlingsforslag. Fremmøte 2 dager.


Klinisk praksis i egen klinikk

Etter nærmere spesifikasjoner om antall og opplegg.


Klinisk praksis på skolen 

5 dager med klienter


EKSAMEN for alle proffpakker:

Avsluttende teoretisk eksamen

3 timer. På nett.


Avsluttende praktisk eksamen

4 timer. 2 konsultasjoner. Fremleggelse for sensorer. Fremmøte.


Alle proffpakker:

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis
Tilbake til skolens forside