GRUNNMEDISIN


Vårt 12 måneders deltidsstudium i anatomi, fysiologi og sykdomslære + mikrobiologi er særlig utviklet for terapeuter og andre som ønsker solid, grunnleggende kunnskap i fagene.

Det er multiple choice oppgaver etter hver modul og så en samlet eksamen.

Alt foregår over nett og når det passer for deg.


Studiet er delt opp i 4 moduler

. Anatomi

- Fysiologi

-Sykdomslære

-Mikrobiologi


Studiebevis.

Kr 9.990