GRUNNMEDISIN


Du kan starte i dag!


Vårt 12 måneders deltidsstudium i anatomi, fysiologi og sykdomslære + mikrobiologi er særlig utviklet for terapeuter og andre som ønsker solid, grunnleggende kunnskap i fagene i sammenheng med helsetjenester.


Studiet er delt opp i 3 moduler

. Anatomi og fysiologi

-Sykdomslære

-Mikrobiologi


Om studiet:

Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til. Når du kommer inn i portalen finner du en generell studieanvisning som forklarer hvordan du går frem. I ditt valgte fag finner du så en introduksjon med oversikt over innhold og læringsmål. Studiet er delt opp i 3 moduler og til hver modul finner du en egen studieanvisning med pensum og anbefalt litteratur. I tillegg til materialet i portalen skal du kjøpe noen bøker. De finner du under fagets bokpakke i nettbutikken.

Når modulet er gjennomlest og lært, finner du et sett oppgaver som skal besvares ved å velge riktig alternativ av flere mulige svar (multiple choice). Når alle moduler er ferdig lest og alle flervalgsoppgaver er besvart, finner du en innsendingsoppgave. Avsluttende eksamen over nett er multiple choice-oppgaver på tid.

Studiet er normert til ett år deltid men studietiden er noe avhengig av de studerendes øvrige kunnskap til legevitenskap.

Det er hensikten at de studerende tilegner seg et bredt fundament innenfor grunnmedisin igennom studiet. Den viten kan benyttes til å supplerere den studerendes nåværende kjenskap til faget eller til å danne et solid fundament for ytterligere studier. Det er ingen formelle opptakskrav.

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Det kan du lese om under Studiepersonell HER

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. Det er ikke oppmøte, alt skjer over nett. Ved bestått eksamen mottar du en flott studiebevis med pensumbeskrivelse.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!


Kr 9.990