HOLISTISK PSYKOLOGI 

treårig utdanningEn moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier

Du kan starte i dag!


Få en forståelse av hvordan sinn, kropp og ånd henger sammen. Bruk denne kunnskapen til å hjelpe andre med å finne lindring eller som verdifull kunnskap i annet arbeid med mennesker. 

Du blir introdusert for begrepene helse og velvære med vekt på samspillet mellom psykologiske, fysiske og åndelige faktorer. Helse blir sett på som mer enn fraværet av sykdom; det blir sett på som å kultivere holdning og atferd som fremmer tilfredshet og velvære i hverdagen.

I studiene dine vil du utforske din egen holdning rundt helse gjennom en rekke kursdager med egenterapi og personlig utvikling, dette er viktig for senere å kunne forstå og bistå andre. 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at du skal være trygg og rutinert allerede ved starten av din nye karriere. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med holistisk psykologi som redskap. Du får også oppfølging og rådgivning hele det første året i praksis. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. 


Studieplan

Naturmedisinsk grunnutdanning - over nett

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs

Psykologi I - over nett

Psykologi II - over nett

Psykologi kurs - fremmøtekurs

Selvutvikling og velvære - over nett

Holistisk psykoterapi nettbasert

Holistisk psykoterapi kurs

Selvutviklings- og terapiteknikker kurs

Førstehjelpskurs

Malekurs kreative uttrykk

Høstseminaret

Fordypningsoppgave temavalg

Pasientsikkerhet nettbasert

VEKS fag nettbasert

Klinikkdrift nettbasert

Journalføring/strategi kurs

Klinisk psykologi kurs

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis i egen klinikk

Klinisk praksis på skolen - 2 x 5 dager

Fremmøte 38 dager totalt


Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Holistisk psykoterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis


Man skal ha bestått alle deleksamener og deltatt på alle kurs i hver del for å gå videre til neste del av utdanningen.

Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium og det aller meste gjør du hjemmefra.

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold. Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt.

Hvordan jobber man innen holistisk psykologi?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike ubalanser eller ønske om forebygging får veiledning og terapi. Det er også andre arbeidsområder hvor holistisk psykologi som kompetanse er verdifullt. Feks ved kontakt med mennesker innen helse og velvære, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere innen holistisk psykologi.


Pris kr 90.000