PÅMELDING 

KREATIVE KURS PÅ TONERGARDENSå snart vi har behandlet din påmelding, mottar du nødvendige opplysninger på epost  

VELKOMMEN TIL KREATIVE KURS PÅ TONERGARDEN
PÅMELDINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

Fakturering belastes med kr 35 i fakturagebyr pr faktura.

Betales med tilsendt faktura over epost med 7 dagers forfall. Kurs langt frem i tid faktureres med forfall 1 mnd før kursstart.

Bindende påmelding. Ingen refusjon. Plassen kan videreselges.

Gjennomføring av kurs med forbehold om nok påmeldte og frafall av lærer. Varsel senest 7 dager før kursdato. Ved avlysning refunderes innbetalte beløp.

Fakturaer kommer på e-post fra vårt regnskapsfirma

Norurt, Tonerroa 171, 2133 Gardvik

Organisasjonsnr 981503937

norurt@tonergarden.no

Ved for sene innbetalinger belastes kr 70 i purregebyr for 1. purring og kr 70 for 2. purring/inkassovarsel.

Etter dette sendes ubetalte krav til Totalinkasso AS.