Om konspirasjonsteorier kontra faglig uenighet

07.06.2020

På Tonergarden huser vi flere enheter innen det naturmedisinske og står derfor noen ganger litt på siden av det etablerte. Det er viktig for oss å markere at å ha "en alternativ" holdning gjennom å fremme naturlige produkter og metoder i sammenheng med helse IKKE betyr at vi støtter all verdens konspirasjonsteorier. 

Særlig den økende trenden med å mistenke hemmelige grupper med mye penger og makt å stå bak sykdom og lidelse, er noe vi tar sterkt avstand fra. Sånt vil vi ikke ha i vårt fagmiljø! Vi tar utgangspunkt i at alle vil det beste for mennesker og alt liv her på jorden og så er vi uenige om hvordan det skal gjøres av og til. Det i seg selv er en konstruktiv kraft som vi skal bruke med vett og forstand.

Denne lederen sto i siste nummer av Holisten (livssynsorganisasjonen Holistisk Forbund sitt medlemsblad) og oppsummerer det hele veldig bra, etter vårt skjønn. Delt med tillatelse av forfatter, Del gjerne videre!

Holisten, juni, 2020
"- Kjære HoF-medlemmer Den siste tiden har vært spesiell. Vi er alle berørt av Korona-pandemien på en eller annen måte. Det har blitt mange og lange dager hjemme. For noen har dette ført til mye ensomhet. For andre har det blitt rikelig tid til ettertanke.

Vi mennesker leter ofte etter svar på hvorfor ting skjer. Hva er grunnen til denne pandemien? Finnes det en dypere mening med den? For noen kan denne undringen føre til en dypere innsikt i seg selv, eller i det å være menneske på denne kloden. Det er vanskelig for mange å møte det ukjente ansikt til ansikt. Det kan gi opphav til konspirasjonsteorier. Men hva er nå en konspirasjonsteori? I følge Store Norske Leksikon betyr det: «en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.»

Gjennom historien har verden sett konspirasjonsteorier komme og gå. De fleste av disse har fått minimale konsekvenser for menneskeheten. Men visse konspirasjonsteorier har medført enorm skade. Det eksemplet vi best kjenner til er fra nazistene som hevdet at jøder var ute etter å utslette alle som ikke var jøder og ta over verden. Denne konspirasjonsteorien medførte drap og utslettelse av mer enn 6 millioner jøder. Det viser oss at konspirasjonsteorier kan være farlige. Svært farlige.

De aller fleste konspirasjonsteorier er langt fra skadelige på den måten vi så under nazistenes herjinger. Men dessverre er det vanskelig å bli kvitt de når de først er der. I Norge har vi hatt to terrorangrep det siste 10 året som ble utført av unge gutter med det samme tankegodset som nazistene hadde. De gikk til det skrittet å drepe uskyldige mennesker fordi de mener det foregår en rasekrig i verden.

Men er det så farlig med konspirasjonsteorier hvis de er av det mer uskyldige og ufarlige slaget? Konspirasjonsteorier fremsetter påstander om andre personer som kan være usanne. De påstår at de andre har bakenforliggende hensikter som er skjulte og som handler om å ta kontroll og gjennomføre sin skjulte agenda. Det skaper mistenksomhet ovenfor disse menneskene. Konspirasjonsteorier benytter ofte fakta, men fremstiller det for å bygge opp under den «sannheten» de mener er rett. Og det er nettopp dette som er problemet med konspirasjonsteoriene: De tillegger andre mennesker hensikter de ikke nødvendigvis har. De presenterer fakta på en alternativ måte som kan være direkte feilaktig, men samtidig vanskelig for folk flest å sjekke sannhetsgehalten i.

I Holistisk Forbund har vi noe vi kaller «det ukjente». Vi hyller det «ukjente» på den måten at vi tenker det er bra å ikke alltid vite, ikke alltid ha svar på ting. Det gir oss mulighet til å undre oss. Det gir oss rom til å være spirituelt fritenkende. Vi holister ønsker ikke å få servert en fasit, et dogme eller et endelig svar med to streker under. Vi vil ha rom og aksept til å under oss over alt det vi ikke forstår. Dette undringsrommet vil vi ikke skal begrenses av fastlåste ideer eller tankegods. La oss ta vare på undringen og hylle det ukjente!  Kari Bansal, styreleder i HoF "


070620 Anne V. Heiberg