FOR STUDENTENEStudenter på Skolen for Biologisk Medisin

Logg inn i studieportalen her: www.sbm.moodlecloud.com


Facebookgruppe for studenter, kursdeltagere og interesserte: https://www.facebook.com/groups/858110264550829/