TONERGARDEN MEDLEMSSKAPVelkommen til Tonergarden Country Club


Som TCC medlem bidrar du til

 Rehabilitering av Nord-Toner gårds gamle bygninger

 Istandsetting av låve og fjøs til kurs- og forsamlingslokaler

 Opparbeiding av urtehage og permakultur-park

 Utvikling av et levende nærmiljø for små og store


Du får

10% rabatt på studiene grunnpakke og mediumpakke hos SBM

10% rabatt og fri frakt på alle produkter

Adgang klubbarrangementer med en venn (etter covid-19)

Nye Toner magasin i posten (fra høsten 2022)

Kurset Urter i hverdagen

Tonergarden T-skjorte

Spesielle medlemstilbud


Medlemskontingent kr 500 pr år


Innmelding :

Betingelser medlemsskap TCC

Gjelder 1 navngitt person som kan ta med 1 venn + 1-3 barn/unge under 18 år på klubbarrangementer. Faktura sendes på epost og medlemsskapet løper til det sies opp, innen utgangen av desember for kommende år.  Medlemsrabatt kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder ikke tidligere inngåtte avtaler. Gjelder ikke treårige utdanningsforløp som allerede har en høyere samlerabatt.Velkommen til Tonergarden Country Club!


Du kan også støtte Tonergarden med en gave