NATURLIG HELSE HEST


Urter, ernæring og annen naturmedisin kan være gavnlig både forebyggende og ved lettere plager hos hest.

6 måneders nettstudium deltid

Helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Alt foregår på nettet

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Flervalgsppgaver til hver modul

Avsluttende innsendingsoppgave

Teoretisk eksamen på nett

Studiebevis/diplom


Pensum er 9 moduler:

Hva er en hest

Anatomi, fysiologi

Sykdommer

Hos veterinæren

Holistisk sykdomsforståelse

Ernæring

Kost ved ulike plager

Urtemedisin ved ulike plager

Andre terapiformer


Om studiet:

Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til. Når du kommer inn i portalen finner du en generell studieanvisning som forklarer hvordan du går frem. I ditt valgte fag finner du så en introduksjon med oversikt over innhold og læringsmål.

Studiet er delt opp i 9 moduler og til hver modul finner du en egen studieanvisning med pensum og anbefalt litteratur. Når modulet er gjennomlest og lært, finner du et sett oppgaver som skal besvares ved å velge riktig alternativ av flere mulige svar (multiple choice). Når alle moduler er ferdig lest og alle flervalgsoppgaver er besvart, finner du en innsendingsoppgave. Avsluttende eksamen over nett er multiple choice-oppgaver på tid.

Studiet er normert til 6 mnd deltid men studietiden er noe avhengig af de studerendes øvrige kunnskap til legevitenskap, naturmedisin etc.

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. Det er ikke oppmøte, alt skjer over hett.


Pris kr 5.990