NATURMEDISIN GRUNNKURS


Hva er naturmedisin?

Velkommen til to spennende dager


Du får en forståelse for hvilke tankesett og kulturhistoriske føringer som ligger til grunn for dagens naturmedisin. Til tider langt fra vår vanlige, vestlige bevissthet og vi håper at det skal bevege deg mot et mer helhetlig syn på både natur, mennesker og universet.

Kursinnholdet spenner fra øst til vest og fra tanker om universet til jorden vi går på. I flere tusen år har menneskene vært opptatt av hvordan man kan bevare sin gode helse, naturlig nok. Dagens vestlige samfunn gir inntrykk av at vi nå har nådd nye høyder i denne forståelsen. Men har vi det? Kom og lær mer!


Temaer

Naturmedisinens historie

Fra tidenes morgen har menneskene brukt naturen for å avhjelpe plager og lidelse. Flere retninger har vokst seg store og noen var ikke fullt så vellykket. Vi går igjennom de viktigste.


Holistisk filosofi

For å virkelig forstå hva begrepet naturmedisin er, må man lære om det helhetlige verdenssynet. At alt henger sammen, er beslektet og besjelet. Urfolk over hele verden har mange av disse fellesnevnerne. Du får presentert grunnprinsippene.


Naturmedisinsk sykdomslære

I den helsemessige delen av holisme finner vi helhetlig medisin - altså behandlinger basert på naturlige midler og hvor alle deler av mennesket er tatt med i betraktning. Vi gjennomgår de viktigste retningene og deres oppbygning.


Naturmedisinske terapiformer

Konkrete metoder og medisiner som har utviklet seg gjennom tidene og vi ser på noen av de som er vanlige i dagens samfunn. Du lærer om hvordan de fungerer og hva som ligger bak, slik at du er godt rustet til å feks ta studiet Naturmedisinsk grunnutdanning eller til å velge terapiformer du ønsker å benytte.


Naturmedisin i verden i dag

Hvordan fungerer naturmedisin sammen med annen medisin, hvordan er den plassert i samfunnet og hvordan kan den utøves forsvarlig og i fredelig sameksistens i et helsepolitisk landskap med mye forskning og stadig nye regler å forholde seg til? Det lar seg gjøre! Vi samtaler rundt dette og blir mer bevisste på hvilke valgmuligheter vi har.* Et interessant og lærerikt kurs med en erfaren og kunnskapsrik lærer

* Bli kjent med hyggelige kursdeltagere og knytt kontakter

* Kursbevis som kan benyttes i jobbsøknader og til studieopptak hos SBMGrunnet krav om avstand og andre smittevernregler har vi valgt å holde dette kurset på hyggelige Milepelen Hotell i Sand som er 7-8 minutter med bil fra gården.


Lørdag/søndag 29.-30. august 2020, kl 10-17. Pris kr 1.800Kurset passer sammen med nettstudiet Naturmedisinsk grunnutdanning