NATURMEDISIN

mediumpakke

12 mnd


Inneholder

Nettstudiet Naturmedisin I

Kurset Naturmedisin grunnkurs

Kurset Urter i hverdagen

Kurset Naturlig helse og velvære

Nettstudiet

Naturmedisin I

Dette faget gir et godt fundament for videre studier hos SBM. Du får en forståelse for hvilke tankesett og kulturhistoriske føringer som ligger til grunn for dagens naturmedisin. Stoffet er til tider langt fra vår vanlige, vestlige bevissthet og vi håper at det skal bevege deg mot et mer helhetlig syn på både natur, mennesker og universet.

Vårt utvalg spenner fra øst til vest og fra tanker om universet til jorden vi går på. I flere tusen år har menneskene vært opptatt av hvordan man kan bevare sin gode helse, naturlig nok. Dagens vestlige samfunn gir inntrykk av at vi nå har nådd nye høyder i denne forståelsen. Men har vi det? 


Naturmedisinens historie

Fra tidenes morgen har menneskene brukt naturen for å avhjelpe plager og lidelse. Flere retninger har vokst seg store og noen var ikke fullt så vellykket. Her får du oversikten.


Holistisk filosofi

For å virkelig forstå hva begrepet naturmedisin er, må man dykke dypt ned i det helhetlige verdenssynet. At alt henger sammen, er beslektet og besjelet.. Urfolk over hele verden har mange av disse fellesnevnerene.


Naturmedisinsk sykdomslære

Over på den helsemessige delen av holisme finner vi helhetlig medisin - altså behandlinger basert på naturlige midler og hvor alle deler av mennesket er tatt med i betraktning.  Vi gjennomgår både kjente og mindre kjente men viktige retninger. 


Naturmedisinske terapiformer

Konkrete metoder og medisiner som har utviklet seg gjennom tidene og vi ser på de mange som er vanlige i dagens samfunn. Du lærer å forstå hvordan de fungerer og hva som ligger bak, slik at du senere har en god base for å velge eventuell spesialisering.


Naturmedisin i samfunnet

Hvordan fungerer naturmedisin sammen med annen medisin, hvordan er den plassert i samfunnet og hvordan kan den utøves forsvarlig og i fredelig sameksistens i et helsepolitisk landskap med mye forskning og stadig nye regler å forholde seg til? Det lar seg gjøre!

Studieanvisninger, oppgaver, eksamen. 12 mnd på nett.Kurset

Naturmedisin grunnkurs

Hovedvekt på gjennomgang av de mange naturmedisinske terapiformer og hvordan de fungerer i praksis. Vi snakker også om det historiske perspektivet, hva holisme er og om det helhetlige livssyn som ligger til grunn for det vi i dagens samfunn kaller naturmedisin.

2 dager. Velg mellom fremmøtekurs og nettkurs.Kurset

Urter i hverdagen

Et praktisk rettet kurs hvor du lærer om en rekke kjente medisinplanter og hvordan de kan anvendes både til mat og medisin. 

1 dag. Du kan velge nettkurs eller fremmøtekurs. Kurset

Naturlig helse og velvære

Holistisk tankegang og om hvordan vi kan benytte oss av denne filosofien i hverdagen.

1 dag. Nettkurs.
Kr 12.000