NATURMEDISIN

proffpakke

3 årUtdanning til Naturterapeut

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med naturmedisin som redskap. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Naturmedisin har fokus på å stimulere kroppens selvhelbredende krefter. Dette ved å tilføre biokjemisk de stoffer fra naturen som organismen kan nyttiggjøre i en helingsprosess. 


-> Studieplanen er under oppdatering, her er noen stikkord:


Naturmedisin I - på nett

Grunnmedisin - på nett

Ernæring I - på nett

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller på nett

Biologisk medisin kurs - fremmøtekurs

Biopati grunnkurs - fremmøtekurs eller på nett

Ernæring grunnkurs - fremmøtekurs

Urtemedisin I - på nett

Psykologi I - på nett

Psykologi grunnkurs- nettkurs

Naturmedisin II - på nett

Naturmedisinske behandlingsmetoder - fremmøtekurs

Ernæring workshop - fremmøtekurs

Psykologi internatkurs - fremmøtekurs

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Særoppgave temavalg

Pasientsikkerhet - på nett

VEKS fag - på nett

Klinikkdrift - på nett

Analyser, tester, undersøkelser - fremmøtekurs

Journalføring/strategi -fremmøtekurs

Klinisk biologisk medisin - fremmøtekurs

Særoppgave innlevering

Klinisk praksis hjemme

Klinisk praksis på skolen - fremmøte 2 x 5 dager


Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom/studiebevis naturterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksisHvordan jobber man innen naturmedisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning og behandling med ulike former for naturmedisin. Det er også flere andre arbeidsområder hvor denne kompetansen er verdifull. Feks som produsent/selger av naturprodukter, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalist, lærer innen helsefag og mye mer.Kr 90.000