NATURMEDISIN

proff

3 årTreårig utdanning i naturmedisin

Gir tittelen Naturterapeut SBMNaturmedisinsk lære spenner fra øst til vest - og fra tanker om universet til jorden vi går på. I flere tusen år har menneskene vært opptatt av hvordan man kan bevare sin gode helse, og vi henter frem flere gamle, velutprøvde teorier og teknikker. I kombinasjon med alt vi nå vet om effekten av urter, ernæring og psykens påvirkning blir det en god helhet.Hvem passer dette studiet for


Studiet passer som

- yrkesutdanning for de som ønsker å praktisere som veileder/terapeut innen naturmedisin, utvikle kosttilskudd, holde kurs, drive helsekostvirksomhet m.m.

- kompetanseutvidende sammen med andre helseutdanninger.

- karriereutvikling samtidig med at du er i arbeid.

- solid kunnskapsbase for forebygging og behandling rundt egen helse.
Studieplan

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens nettportal. Teorikurs holdes som nettkurs og praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. Våre lærere bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning i et stort antall treningstimer. Personlig studieveiledning.


Alle de følgende kurs og studier inngår i Naturmedisin proffpakke: 

Naturmedisin I


Historie • Holistisk filosofi • Naturmedisinsk sykdomslære • Terapiformer • Naturmedisin i samfunnet

Nettstudium 12 mnd deltid

Grunnmedisin


Anatomi • Fysiologi • Sykdomslære • Mikrobiologi

Nettstudium 12 mnd deltid

Ernæring I


Optimal næring • Grunnleggende ernæringslære Mikronæringsstoffer • Makronæringsstoffer • Fordøyelsen • Kostretninger

Nettstudium 12 mnd deltid

Urter i hverdagen


Urter i mat • Urter som krydder • Husapoteket • Urter for lettere plager • 20 kjente urter

Nettkurs 1 dag

Naturmedisin grunnkurs


Naturmedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Ernæring grunnkurs


Ernæring I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Urtemedisin I


Historie • Filosofi • Urtemedisin grunnfag • Materia Medica • Botanikk • Farmakognosi • Dosiologi • Toksikologi

Nettstudium 12 mnd deltid

Urtemedisin grunnkurs


Urtemedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Psykologi I


Grunnleggende psykologi • Kommunikasjon • Holistisk psykologi • Psykiatri • Psykosyntese

Nettstudium 12 mnd deltid

Psykosyntese grunnkurs


Selvutviklingsverktøy • Sammenheng tanker, følelser, kropp • Handlingsmønstre • Stressmestring • Empatisk kommunikasjon

Fremmøtekurs 2 dager

Naturmedisin II


En rekke naturmedisinske behandlingsformer

Nettstudium 12 mnd deltid 

Psykologi grunnkurs


Psykologi I emner utdypes • praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Biopati grunnkurs


Biopati grunnstudium emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Ernæring workshop


Praktisk matlaging • Introduksjon nye matvarer • Næringsinnhold • Plantebaserte måltider

Nettkurs 2 dager

Lage urteprodukter


Urter til husapoteket • Lage salver, kremer, tinktur etc • Hygiene & emballering

Nettkurs 2 dager

Førstehjelpskurs


Livredning standard pensum • I samarbeid med Røde Kors

Fremmøtekurs 1 dag

Fordypningsoppgave


Et relevant tema innen naturmedisin

12 mnd deltid

Pasientsikkerhet


Helseveiledning regelverk • Prosedyrer • Etikk • Barn og unge • Terapeutsamarbeid

Nettstudium 3 mnd deltid

Veksfag


Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn

Nettstudium 3 mnd deltid

Klinikkdrift


Samarbeidsformer • Daglig drift • Hygiene • Innredning • Markedsføring • Lovverk

Nettstudium 3 mnd deltid

Klinisk undersøkelsesmetodikk


Undersøkelsesmetoder • Analysemetoder • Praktisk bruk i behandlingsplaner

Nettkurs 2 dager

Journalføring og strategi


Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi

Nettkurs 2 dager

Klinikk hospitering


Observasjon konsultasjoner • Utarbeidelse strategi- og behandlingsforslag

Fremmøte 2 dager

Klinisk praksis på skolen


Klientkonsultasjoner med supervisjon

Fremmøte 2 x 3 dager

Klinisk praksis egen


Et antall klienter

6 mnd deltid

Avsluttende eksamen Naturterapi


Teoretisk skriftlig eksamen

På nett 3 timer

Praktisk eksamen med klienter

Fremmøte 4 timer

Veiledning 1. år i praksis som Naturterapeut SBM


Forberedelser • Igangsetting • Oppfølging

12 mnd

Hvordan arbeider man innen naturmedisin?

Mange starter egen virksomhet som veileder/terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med naturmedisin.

Første år i praksis er skolens fagpersonell tilgjengelig som støttespillere og vi inviterer til flere nettmøter hvor faglige spørsmål kan luftes.

Vi ser også at de som er utdannet hos SBM er attraktive arbeidstakere innen produksjon av kosttilskudd, helseundervisning, helsekostvirksomheter etc.

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen naturmedisin.

Se priser her: 


Fagbeskrivelser                    Skolens hovedmeny                    Praktisk info