NATURMEDISINSK GRUNNUTDANNING


12 mnd nettstudium deltid


Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om naturmedisin

Helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Spørsmålsbesvarelser og Innleveringsoppgaver på nett

Teoretisk eksamen på nett. Studiebevis/diplom


Dette studiet passer til

* Alle som er interesserte i naturmedisin

* Del av utdanning til naturterapeut

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Farmasøyter og apotekpersonell

* Forskere innen naturmedisin

* Fagjournalister innen helse

* Lærere i helsefag

* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd

* Helsekostpersonell

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i naturmedisin


Studiet inneholder fem moduler:

Naturmedisinens historie

Holistisk filosofi

Naturmedisinsk sykdomslære

Naturmedisinske terapiformer

Naturmedisin i verden i dag


Om studiet:

Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til. Når du kommer inn i portalen finner du en generell studieanvisning som forklarer hvordan du går frem. I ditt valgte fag finner du så en introduksjon med oversikt over innhold og læringsmål. Studiet er delt opp i 5 moduler og til hver modul finner du en egen studieanvisning med pensum og anbefalt litteratur. I tillegg til materialet i portalen skal du kjøpe noen bøker. De finner du under fagets bokpakke i nettbutikken.

Når modulet er gjennomlest og lært, finner du et sett oppgaver som skal besvares ved å velge riktig alternativ av flere mulige svar (multiple choice). Når alle moduler er ferdig lest og alle flervalgsoppgaver er besvart, finner du en innsendingsoppgave. Avsluttende eksamen over nett er multiple choice-oppgaver på tid.

Det er hensikten at de studerende tilegner seg god, almen kunnskap om naturmedisin som senere kan danne et solid fundament for ytterligere studier. Det er ingen formelle opptakskrav.

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Det kan du lese om under Studiepersonell HER

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. Det er ikke oppmøte, alt skjer over hett. Veiledning alle hverdager over epost.

Kr 9.990


Dette studiet passer sammen med

- Naturmedisin grunnkurs

Dette studiet er obligatorisk i våre treårige utdanninger som du kan lese mer om HER