NATURMEDISINSK GRUNNUTDANNING


Du kan starte i dag!


12 mnd nettstudium deltid

Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om naturmedisin

Helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Alt foregår på nettet. Les gjennomsnittlig 5-10 timer ukentlig

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Spørsmålsbesvarelser og Innleveringsoppgaver på nett

Teoretisk eksamen på nett. Studiebevis/diplom


Dette studiet passer for

* Alle som er interesserte i naturmedisin

* Del av utdanning til naturterapeut

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Farmasøyter og apotekpersonell

* Forskere innen naturmedisin

* Fagjournalister innen helse

* Lærere i helsefag

* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd

* Helsekostpersonell

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i naturmedisin


Dette faget gir et godt fundament for videre studier hos SBM. Du får en forståelse for hvilke tankesett og kulturhistoriske føringer som ligger til grunn for dagens naturmedisin. Stoffet er til tider langt fra vår vanlige, vestlige bevissthet og vi håper at det skal bevege deg mot et mer helhetlig syn på både natur, mennesker og universet.

Selve opplegget er basert på en felles definisjon av hvilke emner som bør være grunnlag for naturmedisinsk utdanning i Norge. Den kom i stand som følge av samarbeid mellom flere fagforeninger og skoler for noen år siden og er nå den de fleste benytter. Det er generelle kapittelbeskrivelser og hver skole kan selv utdype og forme slik at det passer til skolens øvrige læreplattform.

Vårt utvalg spenner fra øst til vest og fra tanker om universet til jorden vi går på. I flere tusen år har menneskene vært opptatt av hvordan man kan bevare sin gode helse, naturlig nok. Dagens vestlige samfunn gir inntrykk av at vi nå har nådd nye høyder i denne forståelsen. Men har vi det? 


Studiet inneholder fem moduler:


Naturmedisinens historie

Fra tidenes morgen har menneskene brukt naturen for å avhjelpe plager og lidelse. Flere retninger har vokst seg store og noen var ikke fullt så vellykket. Her får du oversikten.


Holistisk filosofi

For å virkelig forstå hva begrepet naturmedisin er, må man dykke dypt ned i det helhetlige verdenssynet. At alt henger sammen, er beslektet og besjelet.. Urfolk over hele verden har mange av disse fellesnevnerene.


Naturmedisinsk sykdomslære

Over på den helsemessige delen av holisme finner vi helhetlig medisin - altså behandlinger basert på naturlige midler og hvor alle deler av mennesket er tatt med i betraktning.  Vi gjennomgår både kjente og mindre kjente men viktige retninger. 


Naturmedisinske terapiformer

Konkrete metoder og medisiner som har utviklet seg gjennom tidene og vi ser på de mange som er vanlige i dagens samfunn. Du lærer å forstå hvordan de fungerer og hva som ligger bak, slik at du senere har en god base for å velge eventuell spesialisering.


Naturmedisin i samfunnet

Hvordan fungerer naturmedisin sammen med annen medisin, hvordan er den plassert i samfunnet og hvordan kan den utøves forsvarlig og i fredelig sameksistens i et helsepolitisk landskap med mye forskning og stadig nye regler å forholde seg til? Det lar seg gjøre!


Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til. Når du kommer inn i portalen finner du en generell studieanvisning som forklarer hvordan du går frem. I ditt valgte fag finner du så en introduksjon med oversikt over innhold og læringsmål. Studiet er delt opp i 5 moduler og til hver modul finner du en egen studieanvisning med pensum og anbefalt litteratur. I tillegg til materialet i portalen skal du kjøpe noen bøker. De finner du under fagets bokpakke i nettbutikken.

Når modulet er gjennomlest og lært, finner du et sett oppgaver som skal besvares ved å velge riktig alternativ av flere mulige svar (multiple choice). Når alle moduler er ferdig lest og alle flervalgsoppgaver er besvart, finner du en innsendingsoppgave. Avsluttende eksamen over nett er multiple choice-oppgaver på tid.

Det er hensikten at de studerende tilegner seg god, almen kunnskap om naturmedisin som senere kan danne et solid fundament for ytterligere studier. Det er ingen formelle opptakskrav.

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Det kan du lese om under Studiepersonell HER

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. Det er ikke oppmøte, alt skjer over hett. Veiledning alle hverdager over epost.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang! Kr 9.990Dette studiet passer sammen med Naturmedisin grunnkurs