VELKOMMEN TIL NATURMEDISINSK LEKSIKON


Hei og takk for din interesse!

Naturmedisinsk leksikon er under oppbygging.

Her kommer det artikler om naturmedisin:

Kjente personer

Metoder

Filosofier

Terapier

Tester

Kjente produkter

Skoler

etc

Ta kontakt hvis du har tips til stoff: leksikon@tonergarden.no


Hilsen initiativtageren

Anne Victoria Heiberg

Nord-Odal, 05.05.20

www.naturmedisinhistorie.no


Bilder gjør bloggen din mer levende og tiltrekker seg lesernes oppmerksomhet. Det første bildet i et innlegg brukes automatisk som miniatyrbilde for hele innlegget. Det vil si at man bør velge det første bildet med omhu.

Meningen med det innledende avsnittet er å føre leseren inn i temaet. Det kan brukes for å gi leseren en forsmak på hva innlegget handler om. Innledningen bør bli formatert annerledes enn resten av innlegget. Les videre for å få vite mer om hvordan du kan formatere dine innlegg.

Korte og konsise blogginnlegg er den beste måten å fange leserens oppmerksomhet på. Et spennende innledende avsnitt etterfulgt av et kort og velformulert utfyllende avsnitt vil sørge for en god leseropplevelse og tilbakevendende lesere.