OM KURS PÅ TONERGARDEN


Velkommen på kurs. Vi håper du får en hyggelig og lærerik tid. 

Vi holder kurset på gården eller bruker forskjellige lokaliteter i nærmiljøet, alt ettersom hvilken type kurs det gjelder. Se hvert enkelt kurs for flere opplysninger.

Kursene holdes vanligvis kl 10-17 - men se det enkelte kurs for spesifikasjoner.

Vi holder 15 min pause hver time og 60 min lunsjpause. Lokalene er åpne 30 min før kurset.

Det er tilgang på kaffe, te og vann. 

Kursene starter med en presentasjon av kursholder og en gjennomgang av kursets innhold. Den siste halve timen er viet oppsummering og spørsmålsrunde. Noter deg derfor gjerne dine spørsmål underveis i kurset.

Vi har tett program og mye som skal gjennomgås og ønsker derfor at kun viktige spørsmål rettes under kurset. Meninger og småprat spares til pausene hvor ordet er fritt :-) På denne måten får alle godt utbytte av undervisningen.

Kurspris er vanligvis kr 900 pr dag. De kursene hvor vi handler inn råvarer til produksjon av produkter etc har et tillegg på kr 100 pr dag.

Ting du kan få bruk for: Skrivesaker, innesko, laptop, lunsj, forkle (praktiske kurs), hansker/klær/støvler til hagearbeid etc. Ta gjerne med vannflaske og kaffekrus så sparer vi miljøet.


Tidsskjema

09.30-10.00: Fremmøte

10.00-10.15: Presentasjon, gjennomgang innhold

10.15-10.45: Kurs

10.45-11.00: Pause

11.00-11.45: Kurs

11.45-12.00: Pause

12.00-12.45: Kurs

12.45-13.45: Lunsjpause

13.45-14.30: Kurs

14.30-14.45: Pause

14.45-15.30: Kurs

15.30-15.45: Pause

15.45-16.30: Kurs

16.30-17: Oppsummering, spørsmål

(standard tidsskjema, kan variere med type kurs)


Se alle kursene her