OM KURSENE


Velkommen på kurs hos SBM

Se kalenderen for oppsatte kursdatoerFremmøtekurs

Vi holder fremmøtekursene på gården eller bruker forskjellige lokaliteter i nærmiljøet, alt ettersom hvilken type kurs det gjelder. Se hvert enkelt kurs for flere opplysninger. 

Kursene starter med en presentasjon av kursholder og en gjennomgang av kursets innhold. Den siste halve timen er viet oppsummering og spørsmålsrunde. Noter deg derfor gjerne dine spørsmål underveis i kurset.

Vi har tett program og mye som skal gjennomgås og ønsker derfor at kun viktige spørsmål rettes under kurset. Meninger og småprat spares til pausene hvor ordet er fritt :-) På denne måten får alle godt utbytte av undervisningen.

Ting du kan få bruk for: Skrivesaker, innesko, laptop, lunsj, forkle (praktiske kurs), hansker/klær/støvler til hagearbeid etc. Ta gjerne med vannflaske og kaffekrus så sparer vi miljøet.

Det er ikke lovlig å filme/ta fotos underveis. Alt materiale er Copyright-beskyttet og skal ikke deles uten på forhånd skriftlig samtykke fra skolen. Deltagerne får tilsendt et sett powerpoints over epost etter kurset.


Tidsskjema

09.30-10.00: Fremmøte

10.00-10.15: Presentasjon, gjennomgang innhold

10.15-10.45: Kurs

10.45-11.00: Pause

11.00-11.45: Kurs

11.45-12.00: Pause

12.00-12.45: Kurs

12.45-13.45: Lunsjpause

13.45-14.30: Kurs

14.30-14.45: Pause

14.45-15.30: Kurs

15.30-15.45: Pause

15.45-16.30: Kurs

16.30-17: Oppsummering, spørsmål

(tidsskjema kan variere med type kurs)


Nettkurs

Du får tilsendt link og kode til Zoom minst 30 min før vi starter. Gjør deg kjent med denne tjenesten i god tid. Vi åpner rommet 15 min før kursstart og du kan slå av en prat med de andre før vi begynner. Under kurset skal "mute" være slått på hos alle, dvs at lyden/mikrofonen skal være slått av. Du velger selv om du vil ha på videofunksjonen slik at andre kan se deg eller om du vil være anonym. Dette kan du også variere. Men hvis du ønsker deltagerbevis skal videofunksjonen være påslått mesteparten av tiden og du skal være synlig i galleriet når vi har felles kommunikasjon/spørsmålsrunde og ved avlutning.

Læreren er live og tilstede under hele kurset. Det vises powerpoints og andre aktuelle innslag. Har man spørsmål er man velkommen til å skrive disse i chat-feltet. Disse gjennomgås samlet i spørsmålsrundene. I pausene kan alle kommunisere fritt. 

Det gis ikke ut opptak fra nettkursene og det er ikke lov å filme/gjøre opptak/ta foto underveis. Alt materiale er Copyright-beskyttet og skal ikke deles uten på forhånd skriftlig samtykke fra skolen. Deltagerne får tilsendt et sett powerpoints over epost etter kurset.


Tidsskjema

10.45-11.00: Fremmøte Zoom

11.00-11.15: Presentasjon, gjennomgang innhold

11.15-11.45: Kurs

11.45-12.00: Pause

12.00-12.45: Kurs

12.45-13.45: Lunsjpause

13.45-14.30: Kurs

14.30-14.45: Pause

14.45-15.30: Kurs

15.30-16: Oppsummering, spørsmål

eller kl 09.00-14.00, samme fordeling. Det avhenger av lærer.

For å delta på skolens kurs melder man seg på en av pakkene