OM UTDANNINGEN


En moderne tilnærming gjør våre treårige utdanninger gjennomførbare sammen med arbeid eller andre studier. Du kan starte i dag!

Når du har sendt inn påmeldingsskjemaet mottar du brukernavn og passord på epost og kan straks gå i gang med ditt nye studium. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. Da får du den beste prisen (over 20% rimeligere enn å ta ett og ett kurs/nettstudium).

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. 

Studierådgivning får du underveis via epost og telefonmøter/oppmøte etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på. 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med biologisk medisin som redskap. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium.

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold.

Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt. Du får også rådgivning/oppfølging 1. år i praksis.

 

Hvordan jobber man innen disse retningene?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager eller som ønsker å forebygge får veiledning og terapi. Det er også flere andre arbeidsområder hvor kompetansen er verdifull. Se den enkelte retning for mer info.Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere!


Klikk på den enkelte studieretning for mer info

ERNÆRING   URTEMEDISIN   BIOLOGISK MEDISIN   HOLISTISK PSYKOLOGI