OM UTDANNINGEN


En moderne tilnærming gjør våre treårige utdanninger gjennomførbare sammen med arbeid eller andre studier. Det er ingen formelle opptakskrav. Du kan starte i dag!

Alle fem retninger er grundige og komplette yrkesutdanninger. De varer normalt i 36 mnd og er delt inn i tre deler: Hovedfag. Tilleggsfag. Trening og praksis.

Studiene har stor fleksibilitet med hensyn til tempo, og passer både til heltidsstudenter og til yrkesutøvere som kan legge til ekstra studietid ved behov.

Når du har sendt inn påmeldingsskjemaet mottar du brukernavn og passord på epost og kan straks gå i gang med ditt nye studium. Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. 

Studierådgivning får du underveis via nett etter nærmere avtale. Man kan ta kurs flere ganger ved behov. Når du går kursene som er tilknyttet studiet vil du også bli kjent med andre som tar utdanningen og kan selv opprette kollokviegruppe eller andre måter å jobbe sammen på. 

Teoretiske fag leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter.

Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at våre nyutdannede skal være trygge og rutinerte allerede ved starten. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med utdanningen som redskap. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Totalt beregnes ca 4.500 timer. 

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold.

Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. 

Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, skriv disse i meldingsfeltet ved påmelding og vedlegg studiebevisene.  Det er da mulig å gjennomføre raskere.

Etter fullført studium får man rådgivning/oppfølging 1. år i praksis.

Kan alt tas over nett? Hvis du ønsker å kun delta i den nettbaserte delen, er det fullt mulig. Du vil da få et gjennomføringsbevis for alle gjennomgåtte studier og kurs . Gir ikke terapeuttittel eller fradrag i pris.

Som ferdigutdannet kan man praktisere som veileder/terapeut med foreningsgodkjente titler eller komplementere fagkunnskapen med andre utdanninger innen helsefag.

Noen tar også utdanningen for selvutvikling og for å hjelpe familie og venner.

Vi ser også at firmaer innen produktutvikling og produksjon av kosttilskudd og andre helseprodukter ønsker våre uteksaminerte studenter som arbeidskraft.