Eciwo-biologi

Ikke på lager

av Vilhelm Schelderup

I ordet ECIWO står E for Embryo, C for Containing, I for Information, W for Whole og O for Organism. Dette er en ny biologisk teori som forklarer hvorledes en levende organisme utgjør en mosaikk på flere nivåer, der hver del har et embryonalt potensial og inneholder informasjon om hele organismen. I Kina har denne teorien ført til utvikling av nye praktiske metoder både innenfor medisin og jordbruk. Innen ECIWO-medisinen har man i dag samlet et meget stort forskningsmateriale som omfatter behandlingen av mer enn en million pasienter og flere store vitenskapelige undersøkelser. De viser at man med enkle metoder oppnår forbausende gode resultater i behandlingen av forskjellige sykdommer. Anvendelsen av slike metoder kan derfor føre til økt effektivisering og store besparelser i helsesektoren. ECIWO-biologien gir oss et bedre vitenskapelig grunnlag for alternative medisinske metoder som akupunktur og soneterapi. Siden det her er tale om en moderne vitenskapelig teori som er solid underbygd gjennom vitenskapelig forskning, kan den bidra til å bygge bro mellom vitenskapelig medisin og alternativ medisin. ECIWO-biologien gir oss samtidig et bedre vitenskapelig grunnlag for å forstå levende organismers evne til selvhelbredelse.


Utgitt 1998

kr 459,00