Naturmedisin bokpakke

Pensumbøker til faget naturmedisin hos SBM 

Sundhedshåndbogen av Marianne Palm

Intelligente celler av Bruce Lipton

Revolusjon i vitenskapen av Ervin Laszlo

ECIWO-biologi av Vilhelm Schelderup

Denne pakken gir 10% rabatt. 

kr 1 427,00