PARKEN PÅ TONERGARDEN


Vi skal opparbeide en park langs med Fjellsåa. Den etableres etter permakulturprinsipper og vil få pedagogiske innslag med plakater om dyr, fugler, planter og insekter som lever der. Det skal være et hyggelig sted å gå omkring og å sitte med en matbit for alle aldersgrupper. Det blir en liten bekk og en dam, naturstier og benker.

Akkurat nå: Vi er i planleggingsfasen og har knyttet til oss lokale Grønt Grep for profesjonell assistanse ved gjennomføringen. Vi ønsker flere lokale initiativer velkommen med i prosessen.