PASIENTSIKKERHET


Nettstudium 3 mnd

Passer for alle behandlere med pasienter


Hvordan ivaretas pasienten best mulig både kommunikasjonsmessig, psykisk og fysisk.

Hva sier norsk lov om hva vi kan og ikke kan si og gjøre.

Behandling av barn under 12 år. Hvordan kommuniserer man med foresatte, hva bestemmer barnet selv og hvilke forsiktighetsregler gjelder i behandling av barn.

Sikkerhet rundt hygiene, innredning og daglige rutiner i klinikken.Kr 3.290