PSYKOLOGI

proffpakke

3 år
Utdanning til Holistisk Psykoterapeut

Få en forståelse av hvordan sinn, kropp og ånd henger sammen. Bruk denne kunnskapen til å hjelpe andre med å finne lindring eller som verdifull kunnskap i annet arbeid med mennesker. 

Du blir introdusert for begrepene helse og velvære med vekt på samspillet mellom psykologiske, fysiske og åndelige faktorer. Helse blir sett på som mer enn fraværet av sykdom; det blir sett på som å kultivere holdning og atferd som fremmer tilfredshet og velvære i hverdagen.

I studiene dine vil du utforske din egen holdning rundt helse gjennom en rekke kursdager med egenterapi og personlig utvikling, dette er viktig for senere å kunne forstå og bistå andre. 

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. 


Studieplan

Naturmedisinsk grunnutdanning - nettstudium

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller nettkurs

Psykologi I - nettstudium

Psykologi grunnkurs - nettkurs

Psykologi II - nettstudium

Psykologi grunnkurs - fremmøtekurs eller nettkurs

Selvutvikling og velvære - nettstudium

Holistisk psykoterapi - nettstudium

Hverdagspsykologi - fremmøtekurs

Urter i praksis - nettkurs

Holistisk psykoterapi - kurs

Selvutviklings- og terapiteknikker - kurs

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Malekurs kreative uttrykk - fremmøtekurs

Fordypningsoppgave temavalg

Pasientsikkerhet - nettstudium

VEKS fag - nettstudium

Klinikkdrift - nettstudium

Journalføring/strategi - fremmøtekurs

Klinisk psykologi - fremmøtekurs

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis i egen klinikk

Klinisk praksis på skolen - 2 x 5 dager


Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom/studiebevis Holistisk psykoterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis


Hvordan jobber man innen holistisk psykologi?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike ubalanser eller ønske om forebygging får veiledning og terapi. Det er også andre arbeidsområder hvor holistisk psykologi som kompetanse er verdifullt. Feks ved kontakt med mennesker innen helse og velvære, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.Pris kr 90.000