PSYKOLOGI I


Du kan starte i dag!


Grunnstudium i helhetlig psykologi og kommunikasjon

12 måneders nettstudium deltid

Oppgaver til hver modul

Teoretisk eksamen

Studiebevis/diplomPsykologi, kommunikasjon og psykiske lidelser

Du lærer det grunnleggende innen klassisk psykologi og psykiske lidelser.  Vi trekker også frem kapasiteter som fremmer helhetlig tenkning og sammenhengen mellom kropp og psyke.

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier. Alt foregår på nettet. Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider.


Studiet passer for/karrieremuligheter:

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Alle som arbeider ut fra "profesjonell samtale"

* Fagjournalister innen psykologi og kommunikasjon

* Lærere i helsefag

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Private som ønsker å tilegne seg kunnskaper i psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon


Om studiet

Studiet gir en generell innføring i faget psykologi, historisk bakgrunn og de ulike retningene som psykoanalyse, behaviorismen, kognitiv, humanistisk, holistisk og transpersonlig psykologi. Studiet gir kunnskap om utviklingspsykologi, personlighetsutvikling, kognitiv og emosjonell utvikling, utvikling gjennom sosiale prosesser samt stress og motivasjon.

Innføring i psykiske lidelser som depresjon, angst, stemningslidelser, psykotiske tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og atferdsforstyrrelser - i lys av den bio-psyko-sosiale forståelsesmodellen.

Innføring i grunnleggende kommunikasjonsforståelse - og teori med vekt på det relasjonelle og profesjonelle møtet mellom mennesker.

Studiet søker å gi en helhetlig forståelse av psykologifaget ved å vise sammenhengen mellom fysiske, psykiske, sosiale og spirituelle forhold som virker gjensidig inn på hverandre og skaper psykisk helse eller uhelse, samt gi forståelse av kommunikasjon og viktigheten av det mellommenneskelige møtet både profesjonelt og privat.


Det praktiske

Studiet kvalitetssikres av godt utdannet fagpersonell med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Oppdelingen i moduler med studieveiledninger og oppgaveinnsendinger gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" og det er fullt mulig med flere forsøk.

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg.

Har du mye tid å avse, kan du gjennomføre raskere. Har du bare litt tid til overs bruker du den estimerte eller tar noen måneder ekstra for en mindre tilleggssum. Rådgivning over epost ved behov.

Studiet er tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring, og er oppdatert med den nyeste kunnskapen innen feltet. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. I tillegg til materialet i portalen skal du kjøpe noen bøker. Disse finner du under fagets bokpakke i nettbutikken.


Hensikten med studiet er at studenten tilegner seg et fundament innenfor psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon fra et bredt faglig ståsted - historisk, filosofisk, helhetlig såvel som naturvidenskapelig. Kunnskapen kan brukes til å supplere studentens nåværende kjennskap til faget eller til å danne et solid fundament for ytterligere studier.

Studiet er tilrettelagt av Liv Fjell-Sørensen som er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med fordypning i barne - og ungdomspsykiatri, diplomert samtalecoach i psykosyntese og biopat. 

Når du har bestått eksamen mottar du studiebevis med pensumbeskrivelse.


Så snart vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!Kr 9.990


Dette studiet passer sammen med vårt Psykologikurs  og er også del av den treårige utdanningen innen helhetlig psykologi