PSYKOLOGI KURS


Psykologi, kommunikasjon, bevisstgjøring

Spennende 2 dagers kurs med LIv Fjell-Sørensennår vi hviler i oss selv blir vi den vi er ment å være

Velkommen til alle som ønsker å lære mer om psykologi og kommunikasjon og vil gå i dybden gjennom praktiske øvelser

Vi tar utgangspunkt i den helhetlige retningen psykosyntese som selvutviklingsverktøy. Vi vil veksle mellom teori, refleksjoner og praktiske øvelser. Hvordan tanker, følelser, og kroppsfornemmelser henger sammen samt hvordan vi kan endre og påvirke disse for å snu lite konstruktive mønstre. De viktigste elementene innen psykosyktese som delpersonligheter og utforsking av viljens kraft.

Øvelser knyttet til stressmestring gjennom bevisst nærvær og andre tilnærminger. Kommunikasjonsverktøyene Empatisk kommunikasjon og Motiverende Intervju vil bli introdusert og du vil få med deg konkrete verktøy du umiddelbart kan ta i bruk som kan hjelpe deg å kommunisere sant og ekte samt bedre dine relasjoner.


  • Bli bedre kjent med deg selv

  • Få en dypere forståelse av din fungering i verden

  • Få større evne til selvrefleksjon

  • Bli mer bevisst dine reaksjonsmønstre

  • Lære hvordan oppveksten din har vært med å prege deg og din personlighet

  • Få økt bevissthet om hvordan ta god valg

  • Lære å ta i bruk nyttige kommunikasjonsverktøy

  • Lære deg stressmestringsverktøy


Lærer Liv Fjell-Sørensen er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, biopat og psykosyntesecoach. Hun også er vår fagkonsulent på Psykologi nettstudium.


Du får

* et interessant og lærerikt kurs med en velutdannet og erfaren kursholder

* kompendium/powerpoints på e-post

* bli kjent med hyggelige kursdeltagere og knytte kontakter

* kursbevis som kan benyttes i jobbsøknader og til studieopptak hos SBM

Grunnet krav om avstand og andre smittevernregler har vi valgt å holde dette kurset på hyggelige Milepelen Hotell i Sand. Lørdag/søndag 11.-12. september 2021, kl 10-17. Pris kr 1.800