PSYKOLOGI

mediumpakke

12 mnd


Inneholder

Nettstudiet Psykologi I

Kurset Psykologi grunnkurs

Kurset Hverdagspsykologi
Nettstudiet
Psykologi I


Psykologi, kommunikasjon og psykiske lidelser

Du lærer det grunnleggende innen klassisk psykologi og psykiske lidelser.  Vi trekker også frem kapasiteter som fremmer helhetlig tenkning og sammenhengen mellom kropp og psyke.

Studiet gir en generell innføring i faget psykologi, historisk bakgrunn og de ulike retningene som psykoanalyse, behaviorismen, kognitiv, humanistisk, holistisk og transpersonlig psykologi. Studiet gir kunnskap om utviklingspsykologi, personlighetsutvikling, kognitiv og emosjonell utvikling, utvikling gjennom sosiale prosesser samt stress og motivasjon.

Innføring i psykiske lidelser som depresjon, angst, stemningslidelser, psykotiske tilstander, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og atferdsforstyrrelser - i lys av den bio-psyko-sosiale forståelsesmodellen.

Innføring i grunnleggende kommunikasjonsforståelse - og teori med vekt på det relasjonelle og profesjonelle møtet mellom mennesker.

Studiet søker å gi en helhetlig forståelse av psykologifaget ved å vise sammenhengen mellom fysiske, psykiske, sosiale og spirituelle forhold som virker gjensidig inn på hverandre og skaper psykisk helse eller uhelse, samt gi forståelse av kommunikasjon og viktigheten av det mellommenneskelige møtet både profesjonelt og privat.

Hensikten med studiet er at studenten tilegner seg et fundament innenfor psykologi, psykiske lidelser og kommunikasjon fra et bredt faglig ståsted - historisk, filosofisk, helhetlig såvel som naturvidenskapelig. 

Studieanvisning, oppgaver, eksamen. 12 mnd på nett.Kurset

Psykologi grunnkurs

Hovedpunktene innen psykologi, kommunikasjon og psykiatri gjennomgås med levende og utdypende eksempler. 

2 dager. Nettkurs.Kurset

Hverdagspsykologi

Vi tar utgangspunkt i den helhetlige retningen psykosyntese som selvutviklingsverktøy. Vi vil veksle mellom teori, refleksjoner og praktiske øvelser. Hvordan tanker, følelser, og kroppsfornemmelser henger sammen samt hvordan vi kan endre og påvirke disse for å snu lite konstruktive mønstre. Du lærer om de viktigste elementene innen psykosyktese som delpersonligheter og utforsking av viljens kraft.

Øvelser knyttet til stressmestring gjennom bevisst nærvær og andre tilnærminger. Kommunikasjonsverktøyene Empatisk kommunikasjon og Motiverende Intervju vil bli introdusert og du vil få med deg konkrete verktøy du umiddelbart kan ta i bruk som kan hjelpe deg å kommunisere sant og ekte samt bedre dine relasjoner.

3 dager. Fremmøtekurs. Fredag 14-17, Lørdag 10-16, søndag kl 10-15.

Fullpensjon på Vinger Hotell i Kongsvinger, Innlandet, fre-søn: Kr 3.730 i enkeltrom med fri tilgang basseng, badstue etc. Si fra til skolen hvis du ikke ønsker å bo på hotellet.
Kr 12.000