HOLISTISK PSYKOLOGI

proff

3 årTreårig utdanning i holistisk psykologi

Gir tittelen Holistisk Psykoterapeut SBM


Velkommen til deg som ønsker solid fagkompetanse innen helhetlig psykisk helse.
Samspillet mellom psykologiske og fysiske faktorer vektlegges. Tanker og følelser påvirker våre organsystemer og hva vi spiser og drikker påvirker vår mentale tilstand. 

Alt henger sammen!

Du lærer å se hele mennesket og å finne gode redskaper for heling både ved fysisk og psykisk stimulering.

I studiet vil du også få utforske din egen holdning rundt psykisk helse gjennom egenterapi og personlig utvikling da dette er viktig for senere å kunne forstå og bistå andre. 

Hvem passer dette studiet for


Studiet passer som

- yrkesutdanning for de som ønsker å praktisere som veileder/terapeut innen holistisk psykologi.

- kompetanseutvidende sammen med andre helseutdanninger.

- karriereutvikling samtidig med at du er i arbeid.

- solid kunnskapsbase i sammenheng med egen helse.
Studieplan

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens nettportal. Teorikurs holdes som nettkurs og praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. Våre lærere bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning i et stort antall treningstimer. Personlig studieveiledning.


Alle de følgende kurs og studier inngår i Holistisk psykologi proffpakke: 

Hverdagspsykologi


Hverdagspsykologi • Psykosyntese • Bevisstgjøring • Konstruktiv atferd

Nettstudium 3 mnd deltid

Grunnmedisin


Anatomi • Fysiologi • Sykdomslære • Mikrobiologi

Nettstudium 12 mnd deltid

Naturmedisin I


Historie • Holistisk filosofi • Naturmedisinsk sykdomslære • Terapiformer • Naturmedisin i samfunnet

Nettstudium 12 mnd deltid

Psykosyntese grunnkurs


Selvutviklingsverktøy • Sammenheng tanker, følelser, kropp • Handlingsmønstre • Stressmestring • Empatisk kommunikasjon 

Fremmøtekurs 2 dager

Psykologi I


 Grunnleggende psykologi • Kommunikasjon • Holistisk psykologi • Psykiatri • Psykosyntese

Nettstudium 12 mnd deltid

Urter i hverdagen


Urter i mat • Urter som krydder • Husapoteket • Urter for lettere plager • 20 kjente urter 

Nettkurs 1 dag

Urter i praksis


 Grunnleggende urtelære • Norske medisinplanter • Historie & filosofi • Oppskrifter 

Nettstudium 3 mnd deltid

Psykologi grunnkurs


Psykologi I emner utdypes • praktiske eksempler 

Nettkurs 2 dager

Naturmedisin grunnkurs


Naturmedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler  

Nettkurs 2 dager

Ernæring I


Optimal næring • Grunnleggende ernæringslære Mikronæringsstoffer • Makronæringsstoffer • Fordøyelsen • Kostretninger  

Nettstudium 12 mnd deltid

Ernæring grunnkurs


 Ernæring I emner utdypes • Praktiske eksempler 

Nettkurs 2 dager

Kreative uttrykk og selvutvikling


Kreativ skriving • Kreativ maling • Retninger innen selvutvikling

Nettstudium 3 mnd deltid

Psykologi II


Utdypende om retninger innen holistisk psykologi • Sammenheng kropp-psyke

Nettstudium 12 mnd deltid

Holistisk psykologi kurs


Psykologi II emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Malekurs


Utforske kreatiivitet gjennom maling og tegning

Fremmøtekurs 2 dager

Førstehjelpskurs


Livredning standard pensum • I samarbeid med Røde Kors  

Fremmøtekurs 1 dag

Fordypningsoppgave


Et relevant tema innen holistisk psykologi

12 mnd deltid

Pasientsikkerhet


Helseveiledning regelverk • Prosedyrer • Etikk • Barn og unge • Terapeutsamarbeid  Nettstudium 3 mnd deltid

Veksfag


Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn  Nettstudium 3 mnd deltid

Klinikkdrift


 Samarbeidsformer • Daglig drift • Hygiene • Innredning • Markedsføring • Lovverk 

Nettstudium 3 mnd deltid

Klinisk undersøkelsesmetodikk


Undersøkelsesmetoder • Analysemetoder • Praktisk bruk i behandlingsplaner  

Nettkurs 2 dager

Journalføring og strategi


 Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi 

Nettkurs 2 dager

Klinikk hospitering


Observasjon konsultasjoner • Utarbeidelse strategi- og behandlingsforslag  

Fremmøte 2 dager

Klinisk praksis på skolen


Klientkonsultasjoner med supervisjon  

Fremmøte 2 x 3 dager

Klinisk praksis egen


Et antall klienter i holistisk psykoterapi

6 mnd deltid

Avsluttende eksamen Holistisk psykologi


 Teoretisk skriftlig eksamen

På nett 3 timer

Praktisk eksamen med klienter

Fremmøte 4 timer

Veiledning 1. år i praksis som Holistisk Psykoterapeut SBM


Forberedelser • Igangsetting • Oppfølging  

12 mnd

Hvordan arbeider man innen holistisk psykologi?

Mange starter egen virksomhet som veileder/terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med holistisk psykologi.

Første år i praksis er skolens fagpersonell tilgjengelig som støttespillere og vi inviterer til flere nettmøter hvor faglige spørsmål kan luftes.

Vi ser også at de som er utdannet hos SBM er attraktive arbeidstakere innen helseundervisning og andre virksomheter som har med helse å gjøre.

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen holistisk psykologi.


Se priser her: 


Fagbeskrivelser                    Skolens hovedmeny                    Praktisk info