SYMBIOSE- OG IMMUNTERAPI


Du kan starte i dag!


12 måneders nettstudium deltid

Symbiose- og immunterapi er læren om samspillet mellom de mange organismene som lever sammen i kroppen vår - spesielt på hud og slimhinner, hvordan vårt indre immunsystem hanskes med utfordringer og om hvordan vi bevisst kan påvirke disse prosessene i positiv retning.

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om immunsystemets helende egenskaper vil være en god investering for fremtiden enten du vil benytte kunnskapen i hjemmet, kombinere med andre fag eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver.


Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om symbiose- og immunterapi

Helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Alt foregår på nettet. Ingen faste tider.

Flervalgsppgaver til hver modul og innsendingsoppgave

Teoretisk eksamen med studiebevis/diplom


Dette studiet passer til

* Alle som er interesserte immunsystemets virkning på helse og velvære

* Del av treårig utdanning i biologisk medisin

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Farmasøyter og apotekpersonell

* Forskere innen medisinske felt

* Fagjournalister innen helse

* Lærere i helsefag

* Leverandører av farmasøytiske produkter og kosttilskudd

* Helsekostpersonell

* Kokker og kantinepersonell

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper om immunsystemet


Pensum:

Om immunsystemet

Grunnleggende lære om vårt immunsystem og hvordan mikroorganismene lever i samspill.

Historie og filosofier

Opp igjennom historien har det skjedd mye spennende av forskning og oppdagelser innen feltet. Vi gjennomgår de viktige hendelsene, teoriene og filosofiene.

Dagens metoder og trender

Flere store retninger innen biologisk medisin har utviklet seg de siste årene og vi ser på biologisk medisin, biopati, funksjonell medisin, Hulda Clarks teorier etc. Tilsvarende medisinprodusenter har også kommet på banen og vi ser på deres produktfilosofier og kliniske tilbud.

Kroniske sykdommer, behandlingsmetoder og produkter

Gjennomgang av de mest kjente livsstils- og kroniske sykdommer i dagens vesten og informajson om hvordan man kan benytte diverse naturlige metoder og produkter for å understøtte kroppens eget immunforsvar.


Fire moduler med studieveiledninger, flervalgsoppgaver og innsendingsoppgave gir deg et solid grunnlag for å kunne avlegge en god eksamen. Oppgaver og eksamen besvares gjennom "velg riktig alternativ" (multiple choice) på nett og det er fullt mulig med flere forsøk. Eksamen går på tid og avtales med skolen når du er klar for det. Da får du mer info om de tekniske detaljene. Bøker kommeri tillegg.

Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til.

Innhold og pensum kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift Vi er selvsagt tilgjengelige for hjelp over epost ved behov alle hverdager.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang! 


Pris kr 9.990