URTEHAGERDomkirkeodden urtehage i Hamar: https://domkirkeodden.no/urtehagen

Baroniet i Rosendal: https://bo-bedre.no/hage/norges-vakreste-urtehage

Botanisk hage i Oslo: https://www.nhm.uio.no/besok-oss/botanisk-hage/avdelinger/urtehagen/

Ibsens urtehave i Grimstad: https://www.gbm.no/norsk-hagebruksmuseum/no/ibsens-urtehave/

Sunnfjord Museum på Vestlandet har en liste over urter som vokser bra der: https://www.sunnfjord.museum.no/nn/node/270


Interessant om

Klosterhage i Ungarn: https://www.nibio.no/nyheter/gjenskaper-urtehage-i-gamle-klosterruiner