URTEMEDISIN I


Du kan starte i dag!


12 måneders nettstudium deltid

Herbalisme/urtemedisin er bruk av planter til medisinske formål. Planter har vært grunnlaget for medisinske behandlinger gjennom mye av menneskets historie, og slik tradisjonell medisin er fortsatt mye praktisert i dag. Moderne medisiner benytter mange planteavledede forbindelser som grunnlag for farmasøytiske legemidler.

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om planters helende egenskaper er en god investering for fremtiden enten du vil benytte urter i hjemmet eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver.


Dette grunnstudiet gir god, grunnleggende kunnskap om urtemedisin

Helhetlig tilnærming

Studiet kan kombineres med arbeid/andre studier

Alt foregår på nettet.

Kan tas i økter akkurat når det passer deg. Ingen faste tider

Flervalgsppgaver til hver modul

Avsluttende innsendingsoppgave: Lage et herbarium

Teoretisk eksamen på nett.

Studiebevis/diplom


Dette studiet passer til

* Alle som er interesserte i urtenes virkning på helse og velvære

* Del av treårig utdanning i urtemedisin

* Terapeuter/medisinsk personell som ønsker å utvide sin fagkompetanse

* Farmasøyter og apotekpersonell

* Forskere innen urtemedisin

* Fagjournalister innen helse

* Lærere i helsefag

* Leverandører av helsekostprodukter og kosttilskudd

* Helsekostpersonell

* Kokker og kantinepersonell

* Studenter innen helsefag som ønsker å utvide fagkretsen

* Andre som ønsker å tilegne seg kunnskaper i urtemedisinPensum:

Urtemedisinens historie og filosofi

I denne delen presenteres den grunnleggende filosofi og det holistiske behandlingspinsipp for urtemedisinen. Modulen inneholder de forskjellige filosofiske retninger som har preget vestlig urtemedisin oppgjennom årene, og forklarer utviklingen av urtemedisin i vesten siden middelalderen. Videre introduseres den moderne urtemedisinske forståelse og behandlingsfilosofi.


Urtemedisinens grunnfag

Dette faget presenter nivå 1 Materia Medica i forhold til kroppssystemer og egenskaper. Urtene omtales i forhold til terapeutiske forskjeller og spesifikke aksjoner og indikasjoner. Urtene forklares både i en behandlingskontekst og i forhold til sine botaniske beskrivelser, virksomme innholdsstoffer, farmakologi, terapeutiske egenskaper, anvendelse, dosering og folklore. Denne viten gir et helhetsinntrykk av legeurtenes helbredende potensial og danner en strukturert forståelse for Materia Medica som et terapeutisk redskap. Det legges også vekt på lokale legeurter og de mest populære i den moderne vestlige urtemedisinske praksis.


Botanikk

Kjennskap til urtenes botaniske aspekt er et viktig element i viten om urtenes egenskaper og karakter. Modulen gjennomgår plantenes morfologi, et nødvendig redskap for å kunne bestemme planter i naturen. Dessuten inneholder modulen lære om utvikling og anvendelse av botanikkens systematikk, hvor planter grupperes etter sine morfologiske og biokjemiske karakteristikker. De studerende utarbeider et herbarium bestående av 50 medisinske urter. Botanikkfaget gir de nødvendige forutsetninger for denne oppgaven.


Farmakognosi

Farmakognosi er læren om urtenes kvalitet og fysiske egenskaper (utseende, lukt, smak) og anvendelsen i fremstilling av preparater. Man lærer å kunne gjenkjenne en medisinsk urt og bedømme dennes kvalitet. Det presenteres også en beskrivelse av teorier og metoder for fremstilling av urtepreparater, sammen med en gjennomgang av de kvalitetskontroll-metoder som benyttes i moderne prepratproduksjon.


Dosologi & toksikologi

Dosering avhenger av mange forskjellige faktorer og varierer fra legeurt til legeurt og fra individ til individ. Noen planter gis i høye doser for oppnåelse av effekt, mens det for andre legeurter gjelder at høye doser er unødvendig og til tider direkte skadelig. Modulen gir et innblikk i doseringsoverveielser og introduserer hvordan dosering kan anvendes som et terapeutisk redskap. Det gennomgås også teoriene bak interaksjon mellom urter, samt mellom urter og medisin.Om studiet:

Studiet tilrettelagt for positiv og lett tilgjengelig innlæring. Vårt ønske og mål er at du går ut av studiet med solid kunnskap som kan brukes i mange fagmiljøer. Det tekniske i portalen er enkelt å forholde seg til. Når du kommer inn i portalen finner du en generell studieanvisning som forklarer hvordan du går frem. I ditt valgte fag finner du så en introduksjon med oversikt over innhold og læringsmål. Studiet er delt opp i 5 moduler og til hver modul finner du en egen studieanvisning med pensum og anbefalt litteratur. I tillegg til materialet i portalen skal du kjøpe noen bøker. De finner du under fagets bokpakke i nettbutikken.

Når modulen er gjennomlest og lært, finner du et sett oppgaver som skal besvares ved å velge riktig alternativ av flere mulige svar (multiple choice). Når alle moduler er ferdig lest og alle flervalgsoppgaver er besvart, finner du en innsendingsoppgave som for Urtemedisin I er å lage et eget herbarium, dvs du skal ut i naturen og plukke urter, koservere, kategorisere og beskrive dem. Avsluttende eksamen over nett er multiple choice-oppgaver på tid. 60 spørsmål på 60 minutter.

Studiet er normert til ett år deltid men studietiden er noe avhengig av den studerendes øvrige kunnskap til legevitenskap, naturmedisin etc.

Det er hensikten at de studerende tilegner seg et bredt fundament innenfor urtemedisin gjennom studiet, og får en bred faglig tilgang - historisk, filosofisk, botanisk, såvel som naturvitenskaplig. Den viten kan benyttes til å supplere nåværende kjennskap til urtene eller til å danne et solid fundament for ytterligere studier. Det er ingen formelle opptakskrav til dette studiet.

Studiet kvalitetssikres av fagpersonell med høyt utdanningsnivå i faget og med lang erfaring innen undervisning og skoledrift. Våre fagkonsulenter kan du lese om under Studiepersonell HER

Det er ingen faste tider å følge, all fremdrift skjer når det passer deg. Det er ikke oppmøte, alt skjer over hett.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!Kr 9.990