URTEMEDISIN treårig utdanning

En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier

Du kan starte i dag!


Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at du skal være trygg og rutinert allerede ved starten av din nye karriere. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med urtemedisin som redskap. Du får også oppfølging og rådgivning hele det første året i praksis. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. 


Studieplan/pensum

Klikk på emnene for mer informasjon


Del I

Urtemedisin I nettbasert

Grunnmedisin nettbasert

Naturmedisinsk grunnutdanning nettbasert

Urtemedisin grunnkurs

Naturmedisin grunnkurs

Anlegge urtehage og permakultur kurs

Lage urteprodukter kurs

Høstseminaret

Fremmøte: 10 dager


Del II

Ernæring I nettbasert

Psykologi I nettbasert

Urtemedisin del II nettbasert

Ernæring workshop kurs

Psykologi internatkurs

Førstehjelpskurs

Høstseminaret

Fordypningsoppgave temavalg

Fremmøte: 8 dager


Del III

Pasientsikkerhet nettbasert

VEKS fag nettbasert

Klinikkdrift nettbasert

Analyser, tester, undersøkelser kurs

Journalføring/strategi kurs

Klinisk urtemedisin kurs

Høstseminaret

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis i egen klinikk

Klinisk praksis på skolen

Fremmøte: 18 dager


Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Fytoterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis


Man skal ha bestått alle deleksamener og deltatt på alle kurs i hver del for å gå videre til neste del av utdanningen.

Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium og det aller meste gjør du hjemmefra.

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold. Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt.

Hvordan jobber man innen urtemedisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med urtemedisin. Det er også andre arbeidsområder hvor urtemedisin som kompetanse er verdifullt. Feks ved produksjon av produkter til helse og velvære, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere innen urtemedisin.


Pris kr 90.000