URTEMEDISIN 

treårig utdanning


En moderne tilnærming gjør det gjennomførbart sammen med arbeid eller andre studier

Du kan starte i dag!


Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer. Vi ønsker at du skal være trygg og rutinert allerede ved starten av din nye karriere. Slik kommer man raskt ut i jobb og kan fungere profesjonelt i arbeidslivet med urtemedisin som redskap. Du får også oppfølging og rådgivning hele det første året i praksis. Alle kurs går fast hver 12. måned og du kan delta flere ganger ved behov.

Du får tilgang til flere fag allerede fra starten av og kan veksle mellom dem som du ønsker. Klikk på nettstudier og kurs for å lese mer. Som student skal du kun melde deg på utdanningen, ikke på enkeltstudier og kurs. 


Studieplan

Klikk på emnene for mer informasjon


Del I

Urtemedisin I - over nett

Grunnmedisin - over nett

Naturmedisinsk grunnutdanning - over nett

Urtemedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller over nett

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs

Anlegge urtehage og permakultur kurs - fremmøtekurs

Lage urteprodukter kurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Fremmøte: 8-10 dager


Del II

Ernæring I - over nett

Psykologi I - over nett

Urtemedisin del II - over nett

Ernæring workshop - fremmøtekurs

Psykologi internatkurs - fremmøtekurs

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Fordypningsoppgave temavalg

Fremmøte: 8 dager


Del III

Pasientsikkerhet - over nett

VEKS fag - over nett

Klinikkdrift over nett

Analyser, tester, undersøkelser - fremmøtekurs

Journalføring/strategi - fremmøtekurs

Klinisk urtemedisin kurs - fremmøtekurs

Høstseminaret - fremmøte

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis i egen klinikk

Klinisk praksis på skolen 2 x 5 dager

Fremmøte: 18 dager


Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom Fytoterapeut SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksis


Man skal ha bestått alle deleksamener og deltatt på alle kurs i hver del for å gå videre til neste del av utdanningen.

Totalt beregnes 4.500-5.400 timer. Dette er vanlig arbeidsmengde for et treårig fulltidsstudium og det aller meste gjør du hjemmefra.

Man mottar kursbevis etter hvert kurs, studiebevis etter hvert nettstudium og til slutt i avslutningseremonien på skolen det store, innrammede utdanningsdiplomet og studiebevis for hele utdanningen med detaljert innhold. Standard gjennomføringstid er 3 år men du bruker så lang tid som du selv ønsker utover det mot et mindre tillegg pr år. Har du fag fra før som du ønsker fratrekk for, ta kontakt og be om fradragsoversikt.

Hvordan jobber man innen urtemedisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med urtemedisin. Det er også andre arbeidsområder hvor urtemedisin som kompetanse er verdifullt. Feks ved produksjon av produkter til helse og velvære, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.

Når vi har behandlet din påmelding sender vi deg brukernavn og passord til studieportalen og du er i gang!

Velkommen til en givende og fremtidsrettet karriere innen urtemedisin.


Pris fra kr 90.000