URTEMEDISIN 

mediumpakke

12 mndInnholder

Nettstudiet Urtemedisin I

Kurset Urter i hverdagen

Kurset Urtemedisin grunnkurs

Kurset Anlegge urtehage Nettstudiet 

Urtemedisin I

Herbalisme/urtemedisin er bruk av planter til medisinske formål. Planter har vært grunnlaget for medisinske behandlinger gjennom mye av menneskets historie, og slik tradisjonell medisin er fortsatt mye praktisert i dag. Moderne medisiner benytter mange planteavledede forbindelser som grunnlag for farmasøytiske legemidler.

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om planters helende egenskaper er en god investering for fremtiden enten du vil benytte urter i hjemmet eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver.


Urtemedisinens historie og filosofi

I denne delen presenteres den grunnleggende filosofi og det holistiske behandlingspinsipp for urtemedisinen. Modulen inneholder de forskjellige filosofiske retninger som har preget vestlig urtemedisin oppgjennom årene, og forklarer utviklingen av urtemedisin i vesten siden middelalderen. Videre introduseres den moderne urtemedisinske forståelse og behandlingsfilosofi.


Urtemedisinens grunnfag

Dette faget presenter nivå 1 Materia Medica i forhold til kroppssystemer og egenskaper. Urtene omtales i forhold til terapeutiske forskjeller og spesifikke aksjoner og indikasjoner. Urtene forklares både i en behandlingskontekst og i forhold til sine botaniske beskrivelser, virksomme innholdsstoffer, farmakologi, terapeutiske egenskaper, anvendelse, dosering og folklore. Denne viten gir et helhetsinntrykk av legeurtenes helbredende potensial og danner en strukturert forståelse for Materia Medica som et terapeutisk redskap. Det legges også vekt på lokale legeurter og de mest populære i den moderne vestlige urtemedisinske praksis.


Botanikk

Kjennskap til urtenes botaniske aspekt er et viktig element i viten om urtenes egenskaper og karakter. Modulen gjennomgår plantenes morfologi, et nødvendig redskap for å kunne bestemme planter i naturen. Dessuten inneholder modulen lære om utvikling og anvendelse av botanikkens systematikk, hvor planter grupperes etter sine morfologiske og biokjemiske karakteristikker. De studerende utarbeider et herbarium bestående av 50 medisinske urter. Botanikkfaget gir de nødvendige forutsetninger for denne oppgaven.


Farmakognosi

Farmakognosi er læren om urtenes kvalitet og fysiske egenskaper (utseende, lukt, smak) og anvendelsen i fremstilling av preparater. Man lærer å kunne gjenkjenne en medisinsk urt og bedømme dennes kvalitet. Det presenteres også en beskrivelse av teorier og metoder for fremstilling av urtepreparater, sammen med en gjennomgang av de kvalitetskontroll-metoder som benyttes i moderne prepratproduksjon.


Dosologi & toksikologi

Dosering avhenger av mange forskjellige faktorer og varierer fra legeurt til legeurt og fra individ til individ. Noen planter gis i høye doser for oppnåelse av effekt, mens det for andre legeurter gjelder at høye doser er unødvendig og til tider direkte skadelig. Modulen gir et innblikk i doseringsoverveielser og introduserer hvordan dosering kan anvendes som et terapeutisk redskap. Det gennomgås også teoriene bak interaksjon mellom urter, samt mellom urter og medisin.


Studieanvisning, oppgaver, eksamen. 12 mnd på nett.Kurset

Urter i hverdagen

Et praktisk rettet kurs hvor vi snakker om en rekke kjente medisinplanter og hvordan de kan anvendes til mat og medisin. Du får praktiske tips til ditt eget naturmedisinske husapotek for lettere plager og ubalanser. 

Med Anne Victoria Heiberg, Biopat MFUB

1 dag. NettkursKurset 

Urtemedisin grunnkurs

Tar opp og fordyper enkelte temaer fra nettstudiet Urtemedisin I (over her), vi viser praktiske eksempler på hvordan urtemedisin kan benyttes overfor ulike plager og en rekke medisinplanter gjennomgås.

Med Ken Lunn, Medisinsk urteterapeut MSc. MNIMH 

2 dager. NettkursKurset

Anlegge urtehage

En billedlig rundttur til verdens store, kjente urtehager, grunnleggende om å etablere egen vekstplass - enten det er på en liten balkong eller på et stort areal, om hvilke planter som passer sammen, vekstforhold, innhøsting m.m. Det blir også en gjennomgang av permakultur-prinsippene og hvordan vi kan benytte denne filosofien i vår omgang med urter og i naturen generelt.

Med Ken Lunn, Medisinsk urteterapeut MSc. MNIMH 

2 dager. NettkursKursdatoer             Om skolen              Om lærereneUrtemedisin mediumpakke, kr 12.000