URTEMEDISIN

proffpakke

3 år


Utdanning til Herbalist/fytoterapeut

Teori leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen over nett. Supervisert av spesialutdannede fagkonsulenter. Praktiske kurs og klinisk praksis med faglærere gir solid faglig tyngde gjennom et stort antall treningstimer.  


Studieplan

Del I

Urtemedisin I - nettstudium

Grunnmedisin - nettstudium

Naturmedisinsk grunnutdanning - nettstudium

Urtemedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller nettkurs

Naturmedisin grunnkurs - fremmøtekurs eller nettkurs

Anlegge urtehage kurs - fremmøtekurs eller nettkurs

Lage urteprodukter kurs - fremmøtekurs


Del II

Ernæring I - nettstudium

Psykologi I - nettstudium

Psykologi grunnkurs - nettkurs

Urtemedisin del II - nettstudium

Ernæring workshop - fremmøtekurs

Psykologi internatkurs - fremmøtekurs

Førstehjelpskurs - fremmøtekurs

Fordypningsoppgave temavalg


Del III

Pasientsikkerhet - nettstudium

VEKS fag - nettstudium

Klinikkdrift -   nettstudium

Analyser, tester, undersøkelser - fremmøtekurs

Journalføring/strategi - fremmøtekurs

Klinisk urtemedisin kurs - fremmøtekurs

Fordypningsoppgave innlevering

Klinisk praksis i egen klinikk

Klinisk praksis på skolen 2 x 5 dager

Avsluttende teoretisk eksamen

Avsluttende praktisk eksamen

Diplom/utdanningsbevis Fytoterapeut/herbalist SBM

Rådgivning/oppfølging 1. år i praksisHvordan jobber man innen urtemedisin?

Mange starter egen praksis på heltid eller deltid hvor folk med ulike helseplager får rådgivning med urtemedisin. Det er også andre arbeidsområder hvor urtemedisin som kompetanse er verdifullt. Feks ved produksjon av produkter til helse og velvære, helsepersonell som ønsker utvidet kompetanse, helsejournalister, lærere innen helsefag og mye mer.
Kr 90.000