URTEMEDISIN

proff

3 årTreårig utdanning i urtemedisin

Gir tittelen Fytoterapeut SBM

Å benytte medisinplantene som vokser rundt oss er tilfredsstillende og gir en fantastisk mulighet til å forebygge og behandle forskjellige plager på en naturlig måte. I flere tusen år har mennesker hatt nytte av urter og nå viser også forskningen hvordan plantenes virkestoffer kan hjelpe oss.Velkommen til deg som vil lære, praktisere og holde kunnskapen om medisinplantene i hevd - også for kommende generasjoner.

Hvem passer dette studiet for

Noen mener at kunnskap om våre medisinplanter burde være obligatorisk. Det er den ikke i vesten pr i dag, men på skolen gjør vi vårt beste for å spre informasjon og få folk til å gå i gang med å tilegne seg dette medisinske gullet.

Studiet passer som

- yrkesutdanning for de som ønsker å praktisere som veileder/terapeut innen urtemedisin, utvikle kosttilskudd, holde kurs, drive urteproduksjon m.m.

- kompetanseutvidende sammen med andre helseutdanninger.

- karriereutvikling samtidig med at du er i arbeid.

- solid kunnskapsbase for forebygging og behandling rundt egen helse.

Studieplan

Teorifagene leses over nett og i litteratur, med oppgaver og eksamen i skolens nettportal. Teorikurs holdes som nettkurs  og praktiske kurs og klinisk praksis skjer ved fremmøte. Våre lærere driver selv praksis og bidrar med solid faglig tyngde gjennom fagformidling og trygg veiledning i et stort antall treningstimer. Personlig studieveiledning.


Alle de følgende kurs og studier inngår i Urtemedisin proffpakke:  

Urtemedisin I


Historie • Filosofi • Urtemedisin grunnfag • Materia Medica • Botanikk • Farmakognosi •  Dosiologi • Toksikologi 

Nettstudium 12 mnd deltid

Grunnmedisin


Anatomi • Fysiologi • Sykdomslære • Mikrobiologi

Nettstudium 12 mnd deltid

Naturmedisin I


Historie • Holistisk filosofi • Naturmedisinsk sykdomslære • Terapiformer • Naturmedisin i samfunnet

Nettstudium 12 mnd deltid

Urter i hverdagen


Urter i mat • Urter som krydder • Husapoteket • Urter for lettere plager • 20 kjente urter

Nettkurs 1 dag

Anlegge nytteveksthage


 • Oppbygging av egen hage • Samplanting • Vekstforhold • Innhøsting • Bruksområder • permakultur

 Nettkurs 2 dager

Naturmedisin grunnkurs


Naturmedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Urtemedisin grunnkurs


Urtemedisin I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Lage urteprodukter


Urter til husapoteket • Lage salver, kremer, tinktur etc • Hygiene & emballering

Nettkurs 2 dager

Ernæring I


Optimal næring • Grunnleggende ernæringslære • Mikronæringsstoffer • Makronæringsstoffer • Urter • Fordøyelsen • Kostretninger

Nettstudium 12 mnd deltid

Ernæring grunnkurs


Ernæring I emner utdypes • Praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Psykologi I


Grunnleggende psykologi • Kommunikasjon • Holistisk psykologi • Psykiatri • Psykosyntese

Nettstudium 12 mnd deltid

Urtemedisin II


Klinisk urtemedisin • Fytokjemi • Fytofarmakologi • Materia Medica • Undersøkelsesmetodikk • Differensialdiagnose • Urteresepter

Nettstudium 12 mnd deltid


Ernæring workshop


Praktisk matlaging • Introduksjon nye matvarer • Kulinariske urter • Næringsinnhold • Plantebaserte måltider

Nettkurs 2 dager

Psykologi grunnkurs


Psykologi I emner utdypes • praktiske eksempler

Nettkurs 2 dager

Biopati grunnkurs


Hva er sunnhet • Degenerasjon • Regenerasjon • De biopatiske prinsipper • Behandlingsforslag

Nettkurs 2 dager


Psykosyntese grunnkurs


Selvutviklingsverktøy • Sammenheng tanker, følelser, kropp • Handlingsmønstre • Stressmestring • Empatisk kommunikasjon

Fremmøtekurs 2 dager

Førstehjelpskurs


Livredning standard pensum • I samarbeid med Røde Kors 

Fremmøtekurs 1 dag


Fordypningsoppgave Urtemedisin


Et relevant tema innen urtemedisin

12 mnd deltid

Veksfag


Vitenskap • Etikk • Kommunikasjon • Samfunn

Nettstudium 3 mnd deltid

Klinikkdrift


Samarbeidsformer • Daglig drift • Hygiene • Klientsikkerhet • Innredning  • Markedsføring • Lovverk

Nettstudium 3 mnd deltid

Konsultasjonen


Analysemetoder • Klientjournal • Anamnesetaking • Behandlingsstrategi

Nettkurs 4 dager

Klinisk praksis på skolen


Observasjon konsultasjoner • Utarbeidelse strategi- og behandlingsforslag   Urtemedisinske klientkonsultasjoner med supervisjon

Fremmøte 5 dager

Klinisk praksis egen


Et antall urtemedisinske klienter 

I ditt nærmiljø 6 mnd deltid

Avsluttende eksamen Urtemedisin


Teoretisk skriftlig eksamen 

På nett 3 timer

Praktisk eksamen med klienter

Fremmøte 4 timer

Veiledning 1. år i praksis som Fytoterapeut SBM/Herbalist


Forberedelser • Igangsetting • Oppfølging

12 mnd

Hvordan arbeider man innen urtemedisin?

Mange starter egen virksomhet som veileder/terapeut for å hjelpe de som ønsker å forebygge og behandle plager med urtemedisin.

Første år i praksis er skolens fagpersonell tilgjengelig som støttespillere og vi inviterer til flere nettmøter hvor faglige spørsmål kan luftes. 

Vi ser også at de som er utdannet hos SBM er attraktive arbeidstakere innen produksjon av urtepreparater, kosttilskudd, helseundervisning, nyttehagevirksomheter etc. 

I vår moderne tidsalder er det også spennende muligheter i å selv utvikle nettbaserte kurs og læresteder hvor man kan videreutvikle de emner man brenner spesielt for innen urtemedisin.

Se priser her: Fagbeskrivelser                    Skolens hovedmeny                    Praktisk info