UTGIVELSER


Symbiose Forlag ble dannet i 2019 og har flere utgivelser på gang:


Nye Toner magasin kommer med første nummer i mars 2021.


Lærebok i faget Naturmedisinsk grunnutdanning

Denne boken er nå ferdig med 1. utgave og ligger i studieportalen for de studenter som tar faget.

Vi ønsker å knytte til oss flere fagpersoner som kan være bidragsytere. Det gjelder både tekster innen det generelle/filosofiske og innen de spesifikke retninger og terapiformer som hver og en kan mye om. Boken er under arbeid.
Planen er utgivelse i 2020/21 det blir et verk som skal kunne benyttes både innen naturmedisinske utdanninger i hele Skandinavia og innen feks sykepleie og andre helsepersonell-utdanninger som orienterende. Er du en vi kan kommunisere videre med angående dette, ta kontakt HER

Lærebok i biologisk medisin

Denne boken er under arbeid.

Lærebok i Symbiose- og immunterapi

Denne boken er under arbeid.

Lærebok i Urtemedisin

Denne boken er under arbeid.


Har du spennende stoff som bør gis ut eller gode innspill til pågående arbeid, ta kontakt!