UTSTILLINGERHistorisk utstilling

Tømmersaks fra Nell Gravlie
Tømmersaks fra Nell Gravlie

Nell Gravlie (1897-1980) fra Sand i Nord-Odal var en smed, tømmerhogger og musiker.

Tømmersaksa som blir brukt i skogbruket, er funnet opp av Gravlie. Nord-Odal kommune har gravliesaksa som kommunevåpen.

Som musiker og komponist var han svært aktiv. Han komponerte totalt 115 registrerte musikkstykker: Valser, marsjer, reilendere, polkaer og risterpolkaer. Flere av hans verker ble spilt i Rikskringkastingen. 


Det blir en fast historisk utstilling i låven når den er ferdig pusset opp. Her vil vi vise gjenstander, bilder og beskrivelser av livet i Nord-Odal i gamle dager. 
Kunstutstillinger

Maleri av Jon Olav Helle
Maleri av Jon Olav Helle


Både den lokale maleklubben og andre inviteres til å vise sine arbeider i vårt nye store lokale i låven når det er klart.