MEDLEMSSKAP


Velg mellom

Medlemsskap: Kun kr 690 pr år

Åpent for alle.

Inkluderer:

* Fri adgang til Høstseminaret (verdi kr 900) med foredragsholdere, utstillere, faglig oppdatering og sosialt samvær


Fagmedlemsskap: Kun kr 590 pr år

Opptakskrav: Relevant utdanning innen biologisk medisin.

Inkluderer:

* Fri adgang til Høstseminaret (verdi kr 900) med foredragsholdere, utstillere, faglig oppdatering og sosialt samvær

* Rådgivning i sammenheng med praksis

* Tilgang til nyttige skjemaer, info om lovverk osv

* Stemmerett på årsmøtet


FUB godkjenner følgende utdanninger:

Fytoterapeuter SBM.

Ernæringsterapeuter SBM.

Utøvere av biologisk medisin SBM.

Biopater med diplom fra en av skolene i Skandinavia.

Fytoterapeuter med diplom fra Urteskolen i Danmark.

Naturopater fra NAN.

Utøvere med annen utdanning/mye praksis og kurs er også velkomne til å søke. 

Søknad med utdanningsdokumenter sendes på epost til fub@tonergarden.no

Avsvarsforsikring er ikke inkludert i medlemsskapet. Det kan enkelt opprettes av terapeutene selv i egne forsikringer. Spør oss gjerne om hjelp med det.


Innmelding FUB:

Påmeldingen er bindende. VELKOMMEN til FUB. Avmelding innen årsslutt for kommende kalenderår.

Fagmedlemsskap oppnås ved godkjent søknad med studiebevis/relevant praksis i biologisk medisin. 

Kontingentfaktura sendes over epost.