FØRSTEHJELPSKURS


Velkommen til førstehjelpskurs i regi av Røde Kors Innlandet


Grunnopplæring i livreddende førstehjelp, NGF - kurs med teoretisk og praktisk opplæring som inkluderer


* Basal førstehjelp

Hva er livreddende førstehjelp?

Kjeden som redder liv

Varsling til - 1-1-3 (AMK)

Pasientundersøkelse (BLÅS)

Bevisstløshet, frie luftveier/sideleie

Fremmedlegemer i luftveiene

Basal Hjerte - lungeredning (HLR)


* Akutte hjertesykdommer, hjerneslag og kramper


* Stans av alvorlige blødninger


* Opptreden ved trafikkulykke


 Kursleder Jan Ingvoldstad

Utdannet intensivsykepleier og har jobbet som sykepleier med variert praksis i sykehus i mer enn 25 år, samt en del i ambulansetjenesten i Akershus og Innlandet. 

Han har pedagogisk utdanning og har jobbet flere år som lærer innen helsefag, og har mer enn 30 års erfaring med undervisning i bl.a. førstehjelp og akuttmedisin - både innen Røde Kors Hjelpekorps, Forsvaret og Helsevesenet.

En dyktig kursholder med gode tilbakemeldinger!

Du får kurskompendium og boken om førstehjelp inkludert i kurset. Diplom utstedes. 

Det blir mulighet for å kjøpe ekstra pusteduker man kan ha med seg feks på nøkleringen.


Husk at førstehjelpskunnskaper trengs å holdes ved like gjennom trening og oppdatering av teoretisk informasjon, så kom gjerne selv om du har tatt et tilsvarende kurs tidligere!Lørdag 30. januar 2021, kl 10-16. Pris kr 900