Førstehjelpskurs

Lørdag 3. mai 2025 kl 10-16Passer for

 • Alle som mangler grunnleggende kunnskap om førstehjelp
 • Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap


VI gjennomgår

 • Varsling
 • Undersøkelse av skadet/syk person
 • Bevistløshet
 • Sideleie
 • Blokkerte luftveier
 • Hjerte og lungeredning
 • Symptomer på akutte hjertesykdommer og slag
 • Demonstrasjon i bruk av hjertestarter
 • Førstehjelp i det daglige
 • samt
 • Brannskader
 • Blødninger
 • Førstehjelp på barn
 • Hjerneslag
 • Øyeskade
 • HodeskadeLærer er Rune Reklev som er anestesisykepleier og godkjent instruktør.

I samarbeid med Røde Kors.

Kurs og kursmateriell er i henhold til nasjonale retningslinjer. Del av Grunnmedisin studium


Reisevei og overnatting, se BESØKSINFO