FØRSTEHJELPSKURS


Grunnopplæring i livreddende førstehjelp, NGF - kurs med teoretisk og praktisk opplæring som inkluderer


* Basal førstehjelp

Hva er livreddende førstehjelp?

Kjeden som redder liv

Varsling til - 1-1-3 (AMK)

Pasientundersøkelse (BLÅS)

Bevisstløshet, frie luftveier/sideleie

Fremmedlegemer i luftveiene

Basal Hjerte - lungeredning (HLR)


* Akutte hjertesykdommer, hjerneslag og kramper


* Stans av alvorlige blødninger


* Opptreden ved trafikkulykke


Du får boken om førstehjelp inkludert i kurset. Diplom utstedes. 

Husk at førstehjelpskunnskaper trengs å holdes ved like gjennom trening og oppdatering av teoretisk informasjon, så kom gjerne selv om du har tatt et tilsvarende kurs tidligere!


Lørdag kl 10-17

Info om dato, pris og påmelding: