BIOLOGISK MEDISIN


Biologisk medisin er et internasjonalt begrep og favner i prinsippet all innvortes årsaksbehandling med naturlige midler.

Både helhetlig ernæring, kosttilskudd, urtemedisin og symbiose- og immunterapi går inn under paraplyen og er emner vi skal snakke om. Symbioseterapi er læren om samspillet mellom de mange organismene som lever sammen i kroppen vår - spesielt på hud og slimhinner, hvordan vårt indre immunsystem hanskes med utfordringer og om hvordan vi bevisst kan påvirke disse prosessene i positiv retning.

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om immunsystemets helende egenskaper vil være en god investering for fremtiden enten du vil benytte kunnskapen i hjemmet, kombinere med andre fag eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver.

På dette kurset gjennomgår vi hovedprinsippene med teori og praktiske eksempler fra Carl-Eriks 40-årige praksis innen faget. Mange av de kjente kroniske plager og ubalanser hentes frem i lyset. Du vil også lære om hvilke produkter som finnes på det norske markedet og hvordan disse kan benyttes for å gjenopprette biologisk balanse.


Temaer:

Om immunsystemet

Om vårt immunforsvar og hvordan mikroorganismene lever i samspill.


Historie og filosofier

Opp igjennom historien har det skjedd mye spennende av forskning og oppdagelser innen feltet. Vi gjennomgår noen av hendelsene, teoriene og filosofiene.


Dagens metoder og trender

Vi ser på biologisk medisin, biopati, funksjonell medisin, Hulda Clarks teorier etc.


Kroniske sykdommer, behandlingsmetoder og produkter

Dagens livsstils- og kroniske sykdommer kan ofte avhhelpes med biologisk emdisin, og vi gjennomgår egnede naturlige metoder og produkter som understøtte kroppens eget immunforsvar.


Kurset passer for alle. Mye ny og aktuell forskning og produktinfo!Lørdag/søndag, kl 10-17

Info om dato, pris og påmelding: