Urtemedisin studium


Historie • Filosofi • Urtemedisin grunnfag • Materia Medica • Botanikk • Farmakognosi • Dosiologi • Toksikologi 


Herbalisme/urtemedisin er bruk av planter til medisinske formål. Planter har vært grunnlaget for medisinske behandlinger gjennom mye av menneskets historie, og slik tradisjonell medisin er fortsatt mye praktisert i dag. Moderne medisiner benytter mange planteavledede forbindelser som grunnlag for farmasøytiske legemidler. 

De senere år har man blitt mer fokusert på viktigheten av å bruke naturlige virkestoffer som spiller på lag med kroppen og mljøet. Å lære om planters helende egenskaper er en god investering for fremtiden enten du vil benytte urter i hjemmet eller ønsker å hjelpe andre som rådgiver. I den første delen presenteres den grunnleggende filosofi og det holistiske behandlingspinsipp for urtemedisinen. Modulen inneholder de forskjellige filosofiske retninger som har preget vestlig urtemedisin oppgjennom årene, og forklarer utviklingen av urtemedisin i vesten siden middelalderen. 

Videre introduseres den moderne urtemedisinske forståelse og behandlingsfilosofi. Dette faget presenter nivå 1 Materia Medica i forhold til kroppssystemer og egenskaper. Urtene omtales i forhold til terapeutiske forskjeller og spesifikke aksjoner og indikasjoner. Urtene forklares både i en behandlingskontekst og i forhold til sine botaniske beskrivelser, virksomme innholdsstoffer, farmakologi, terapeutiske egenskaper, anvendelse, dosering og folklore. Denne viten gir et helhetsinntrykk av legeurtenes helbredende potensial og danner en strukturert forståelse for Materia Medica som et terapeutisk redskap.

Det legges også vekt på lokale legeurter og de mest populære i den moderne vestlige urtemedisinske praksis. Kjennskap til urtenes botaniske aspekt er et viktig element i viten om urtenes egenskaper og karakter. Vi gjennomgår plantenes morfologi, et nødvendig redskap for å kunne bestemme planter i naturen. Dessuten lære om utvikling og anvendelse av botanikkens systematikk, hvor planter grupperes etter sine morfologiske og biokjemiske karakteristikker. 

De studerende utarbeider et herbarium bestående av 30 medisinske urter. Botanikkfaget gir de nødvendige forutsetninger for denne oppgaven. 

Farmakognosi er læren om urtenes kvalitet og fysiske egenskaper (utseende, lukt, smak) og bruken i fremstilling av preparater. Man lærer å kunne gjenkjenne en medisinsk urt og bedømme dennes kvalitet. Det presenteres også en beskrivelse av teorier og metoder for fremstilling av urtepreparater, sammen med en gjennomgang av de kvalitetskontrollmetoder som benyttes i moderne preparatproduksjon. 

Dosering avhenger av mange forskjellige faktorer og varierer fra legeurt til legeurt og fra individ til individ. Noen planter gis i høye doser for oppnåelse av effekt, mens det for andre legeurter gjelder at høye doser er unødvendig og til tider direkte skadelig. Modulen gir et innblikk i doseringsoverveielser og introduserer hvordan dosering kan anvendes som et terapeutisk redskap. Det gennomgås også teoriene bak interaksjon mellom urter, samt mellom urter og medisin. 


12 mnd deltid

Studieportal

3 dager nettkurs

Studieveiledning

Flervalgsoppgaver

Innsendingsoppgave

Eksamen på nett

Studiebevis 


Del av utdanning i holistisk medisin